Lektury

Twój zespół świadczy o tobie!

Idealnie wykreowany rekruter posiada wysokie kompetencje, a także dobrą intuicję, naturalną empatię i wzorcowe doświadczenie. Jak w innym przypadku być pewnym, że spośród wielu kandydatów do pracy wybierze właśnie tę jednostkę, która najlepiej odnajdzie się w naszej firmie?

Nie sposób polemizować z tezą, że każdy rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej kieruje się swoimi osobistymi odczuciami, a dobry kontakt z kandydatem do pracy często jest kluczem do ostatecznego zatrudnienia. Chociaż to mało poprawne i profesjonalne, to nietrudno też wyobrazić sobie rekrutera, który szuka osób z uległymi charakterami, aby móc szybciej i łatwiej w pełni zapanować nad jednostką i tym samym pozbyć się problemów z liderowaniem w zespole. Tutaj też musi powstać zasadnicze, a wbrew pozorom niełatwe pytanie – czy nie lepiej jest wybrać osobę mniej doświadczoną i kompetentną, ale jednak pracowitą i mającą podobne wartości, co zespół?

Firma to mechanizm napędzany przez codzienne procesy, relacje, zależności, komunikację, a także kryzysowe sytuacje. Odpowiednio dobrany zespół winien równoważyć przeróżne działania, aby zminimalizować wszelkie kataklizmy, a także sprawnie i efektywnie pracować. Firmę tworzą ludzie, którzy oddają jej swoje zaangażowanie, umiejętności i czas. Jeśli połączysz w zespół osoby, które mają podobne podejście do wykonywanych obowiązków, a także będą potrafiły znaleźć wspólny język, to mocno wzrasta twoja szansa na całościowy sukces. Ich samopoczucie to gwarant wewnętrznego bezpieczeństwa, który wyzwoli radość z przychodzenia do pracy i codziennych spotkań, a to z grupy obcych sobie ludzi buduje sprawny team. 

Powinieneś dążyć do tego, aby każdy z zatrudnionych czuł się twórcą sukcesu firmy. Rozmawiaj z twoimi pracownikami, by lepiej poznać ich cechy charakteru. Pamiętaj, że nie możesz traktować wszystkich w ten sam sposób. To, że jedna osoba potrzebuje dyscypliny i stałego dopingowania, nie oznacza, że cały zespół będzie czuł się z tym dobrze. Każdy z nas to mieszanka cech, które nabyliśmy w trakcie swojego życia. Szanuj to i respektuj indywidualne potrzeby, gorsze chwile oraz złożone ludzkiej osobowości. 

Jako szef to najprawdopodobniej ty wybrałeś współpracowników, z którym chcesz pracować. To też powoduje, iż poczucie rywalizacji czy zagrożenia twojej pozycji powinno zostać kompletnie wyparte. Tworząc zespół muszą znaleźć się w nim osoby, które będą pełnić rolę liderów – formalnych i nieformalnych. Tych, którzy chcą i potrafią proponować swoje pomysły, mają wpływ na zespół, a także udanie współtworzą dobrą atmosferę. Tym samym pomagając tobie w wykonywaniu danych zadań, a także mogąc ciebie bezkolizyjnie zastąpić, gdy skorzystasz z urlopu lub zachorujesz. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przygotowane muszą być dwie strony. Nie tylko kandydatowi powinno zależeć na tym, aby dostać pracę. Wszystko jest jasne i klarowne - firmie zależy na znalezieniu osoby, która zwiąże się z nią na długi czas, co ograniczy ponoszenie dodatkowych kosztów w przyszłości, a także będzie zmobilizowana i zaangażowana w swoje obowiązki. Kandydatowi natomiast zależy na pracy, która będzie go rozwijała, podnosiła kwalifikacje oraz zapewniała bezpieczeństwo i stabilizację. W trakcie selekcji należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: co kandydat może wnieść do firmy i co ona dzięki niemu zyska? Czy posiadany przez kandydata potencjał jest potrzebny firmie? Czy jego cechy charaktery pozwolą mu płynnie współpracować z zespołem? Czy mamy plan na jego rozwój i co możemy mu zaoferować?

Odpowiedni dobór pracowników do organizacji może umożliwić wejście twojego przedsiębiorstwa na wyższy szczebel rozwoju. Twoja firma zajmuje się obsługą klientów? Inwestuj w wygadanych, elokwentnych i ciepłych ludzi. Szukasz księgowych? Powinny cię zainteresować osoby dokładne, wyważone w ocenach i poglądach, a także wiążące się z pracodawcami na dłuższy okres czasu. Wszystko sprowadza się do jednego – jeśli chcesz rozwijać firmę to naucz się znajdywać, rozwijać i zatrzymywać właściwy miejscu pracy ludzki potencjał.

Z pewnością pomoże w tym stworzenie charakterystyki wymaganych na stanowisku kompetencji zawodowych, które są niezbędne dla konkretnej organizacji, gdzie ten proces  będzie przebiegał. Weź pod uwagę cechy osobowościowe zespołu, specyfikę pełnionych obowiązków, dynamikę zmian w firmie, środowisko branżowe, ale i możliwości awansu. Jeśli wiesz, że dane stanowisko najprawdopodobniej nie wiąże się z możliwością skoku w hierarchii, to błędem będzie przemilczanie tego w rozmowie z osobą bardzo ambitną, dla której awans jest rzeczą kluczową. Weź też pod uwagę to, że przy proponowaniu takich stanowisk warto postarać się o dodatkowe benefity pracownicze, aby tym samym uatrakcyjnić daną ofertę.

Pamiętajmy jednak, by nie zapędzić się w stawianiu cech charakteru i umiejętności miękkich jako jedynych kryteriów przyjęcia. Koniecznie należy uwzględnić tu również zakres kompetencyjny. Polega to na wzięciu pod uwagę wytyczonych przez organizację celów oraz na wybraniu tych kompetencji, które są niezbędne na danym stanowisku i tym samym mogą pomóc osiągnąć sukces zarówno kandydatowi szukającemu pracy, a także samemu przedsiębiorstwu. Co nie zmienia faktu, że spoglądanie na te kompetencje, których nie da się nabyć lub wypracować, a więc na te, które uznaje się za naturalne, jest również istotne.

Umiejętne dobieranie kadry to:

  • aspekt ilościowy, czyli odpowiednia dla firmy liczba pracowników
  • aspekt jakościowy, czyli odpowiednie kompetencje i predyspozycje do pełnienia wymaganej roli w firmie
  • aspekt strategiczny, czyli potrzebny wymiar czasu na właściwych stanowiskach

Załóżmy, że wybrałeś już odpowiednią według ciebie osobę i została ona zatrudniona w strukturach firmy. To jednak jeszcze nie pora, by pozostawić ją samą sobie. Po twojej strony leży wprowadzenie jej do firmy, łącznie z przedstawieniem pozostałym pracownikom. To również pomoc przy pierwszych problemach lub delegowanie osoby, która pozwoli jej bezkolizyjnie przejść przez etap adaptacyjny. Wtedy też należy poświęcić najwięcej czasu wspólnym rozmowom, dodawaniu otuchy i wszelkim kwestiom, które pozwolą jej jak najszybciej stać się pełnoprawnym członkiem zespołu. Bez tego trudno będzie o zrozumienie norm i zwyczajów panujących w organizacji, a także o nieformalne wprowadzenie do społeczności organizacyjnej. Zlekceważenie tego może podciąć skrzydła i uniemożliwić rozwinięcie całego potencjału osobowego, a w konsekwencji wiązać się z szybkim rozstaniem z firmą.

Zarządzanie ludźmi to nie tylko poważny obowiązek, ale i spora odpowiedzialność, ponieważ jedna błędna decyzja odnosząca się do konkretnego zatrudnienia, negatywnie wpływającego na zespół, może zdestabilizować pracę wszystkich współpracowników. Zachęcamy do dalszego rozwoju kompetencyjnego w tej dziedzinie, a także zdobywania praktycznego doświadczenia, które będzie się wiązać z trafnymi wnioskami na przyszłości!

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie