Wydarzenie

Konferencja Lean Management

LSJ HR Group jest Partnerem II Konferencji Lean Management 2019, która odbędzie się 04.06.2019 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie (al. Wojska Polskiego 128). Nasi eksperci - Katarzyna Opiekulska, Karolina Klucznik i Marcin Borowski - podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu Lean Management oraz HR. Konferencję poprowadzi zaś nasz doświadczony trener i konsultant, Krzysztof Kowalski.

Konferencja będzie przebiegać wedlug następującego planu:

09:00 Rejestracja uczestników konferencji
09:30 Otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu
09:45 Przedstawienie celów i programu konferencji, prowadzący- Krzysztof Kowalski
10:00 – 11:00 Panel programowy – Ocena potrzeb klientów

  • Analiza rynku pracy na Pomorzu Zachodnim w kontekście realizowanych inwestycji i wzrostu zapotrzebowania na zasoby personalneKatarzyna Opiekulska, Karolina Klucznik 
  • Obecne możliwości zaspokajania popytu na pracownika. Wykorzystywanie metodyki Lean Management w procesach rekrutowania pracowników Marcin Borowski 


11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 Prezentacje studiów przypadków cz.1 :

  • Lean Banking – geneza i konsekwencje – prof. Stanisław Flejterski (WSB)
  • Radiometer Lean Academy drogą do doskonałości  -  Kamil Nowak  (Radiometer)
  • LEAN w serwisie turbin wiatrowych - jak zapewnić prawdziwy wzrost efektywności- Adam Walczak (Vestas)


12:45 – 13:15 Przerwa catering

13:15 – 14:45  Prezentacja studiów przypadków cz.2 :

  • Automatyzacja procesów biznesowych - Jakub Jasicki (Północna Izba Gospodarcza, Klaster Zarządzania Procesowego)
  • SMED – przezbrojenie linii testowej płyt głównych – Piotr Szmajewski, Maciej Zygmunt (najlepszy projekt na studiach podyplomowych:  Zarządzanie produkcją)
  • TWI – jak szkolić skutecznie pracowników - Magdalena Długońska  (KK Wind Solutions)


14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00 – 16:00 Panel ekspercki – dyskusja na temat rynku pracy i działań z zakresu Lean Management rozwiązujących problem niedoboru pracowników
16:00 – 16:15 Podsumowanie i wnioski. Zakończenie konferencji.


Osoby zainteresowane wydarzeniem zachęcamy do kontaktu z organizatorem, Wyższą Szkołą Bankową: konferencja_lean@wsb.szczecin.pl.

 

 

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie