Lektura

Analiza potrzeb szkoleniowych. Jak na nich nie stracić?

Wysyłanie pracownika na szkolenie, dla samego faktu odnotowania jego uczestnictwa w danym kursie, to nic innego, jak strata pieniędzy. Każdy tego typu proces winno się poprzedzić analizą potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do konkretnych działów i jednostek.

Bez wątpienia szkolenia przynoszą korzyść, jeśli idą za nimi określone skutki – zwiększenie kompetencji pracownika, zaspokojenie potrzeby nowej wiedzy, podniesienie wydajności pracy, a także wiele innych zależnych, które wcześniej powinny zostać ustalone z uczestnikiem. Niekoniecznie na zasadzie jednostronnych oczekiwań. Prawidłowo, jeśli metą działań są wymierne profity zarówno dla szkolonego, jak i firmy decydującej się na dokształcanie pracobiorcy.

Analiza potrzeb koncentruje się na wyborze pracowników, działów czy zespołów, mających podlegać szkoleniom. Jest bardzo ważne, aby uwzględnić w niej możliwe do poniesienia koszty oraz hierarchizację potrzeb, gdzie doprecyzujemy, co jest dla nas najistotniejsze i które osoby lub działy powinny skorzystać z tego przywileju w pierwszej kolejności. Tutaj przychodzi też moment na wskazanie odpowiednich narzędzi i sposobów kompetencyjnych z dostępnych nam budżetowo i logistycznie. W tej materii pomocne może być ustalenie, czy koszty poniesione w związku ze szkoleniem są niższe od korzyści z niego płynących.

Doskonałym narzędziem służącym m.in. do badania potrzeb szkoleniowych jest...

 

Więcej o tym, co robić, aby nie wydawać pieniędzy na szkolenia, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów przeczytacie na http://bit.ly/2QPzFon

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie