Lektury

Agencja doradztwa personalnego vs. agencja pracy? 3 najważniejsze różnice

Agencję doradztwa personalnego z agencją pracy łączy przede wszystkim fakt, iż pomoc kandydatowi w znalezieniu pracy  jest świadczona zupełnie bezpłatnie przez wyspecjalizowany zespół doradców.  A na czym polega różnica i gdzie lepiej się zgłosić po wsparcie?

Nasze wyobrażenie o funkcjonowaniu obu typów agencji prowadzi do niemal jednoznacznego zrównania zakresu działalności. Tymczasem agencję doradztwa personalnego od agencji pracy różnią zarówno metody działania, jak i zakres działań. Łączy natomiast rezultat, jakim jest wskazanie pracodawcy, pracownikowi i kandydatowi  wspólnego celu.

Co kryje się pod nazwą agencja doradztwa personalnego i agencja pracy?

1.    Zaawansowane narzędzia, pogłębione wywiady

Agencja doradztwa personalnego działa niczym ultra profesjonalna swatka, korzystająca z wielu stale udoskonalanych narzędzi, której zdaniem jest połączenie idealnego kandydata z potrzebującym go pracodawcą.
W tym celu pracownicy agencji korzystają z wielu narzędzi, takich jak:
•    executive search – metody pozwalającej dotrzeć do kandydatów z poziomu kadry zarządzającej i managerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy osiągają sukcesy zawodowe, a którzy nie szukają pracy
•    direct search (headhunting) - metody poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega ona na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia pracodawcy
•    wywiadu behawioralnego - metody stosowanej przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie, polegającej na zadawaniu takich pytań, które pozwolą uzyskać informacje o zachowaniach w konkretnych sytuacjach i wykazać cechy kandydata pożądane do pracy na danym stanowisku
•    assesment i development center - techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych
•    testy psychometryczne FRIS®, FACET5 i Thomas International, czyli badania osobowości zawodowej.
Koszt skorzystania z tych narzędzi jest po stronie pracodawcy. Zdarzają się jednak kandydaci, którzy chcą zainwestować w lepsze poznanie swoich predyspozycji i zakupują np. testy psychometryczne.

2.    Więcej niż rekrutacja

Agencja doradztwa personalnego  to coś więcej niż usługi rekrutacyjne. To także wszelkiego rodzaju doradztwo, dzięki któremu pracodawca korzystający z pomocy agencji, będzie umiał lepiej komunikować się ze swoim zespołem, wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników i precyzyjniej podkreślać wartości, którymi się kieruje w obszarze zawodowym...

 

Pełna wersja artykułu dostępna jest w Magazynie Prestiż 7 ( 128) Lipiec'19 pod aresem: http://prestizszczecin.pl/sites/default/files/magazyn-pdf/szn128.pdf

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie