Lektury

Kluczowe umiejętności dla pracy w HR

Bez wątpienia branża HR podlega nieustannemu rozwojowi. Wraz ze zmianami na rynku pracy, transformuje również zakres poszukiwanych kompetencji dla specjalistów od human resources. Podstawowe elementy pozostają jednak niezmienne.

Wydaje się, że przyszłością HR jest automatyzacja, nowoczesne kanały komunikacji, a także cyfryzacja. Nie oznacza to, że predyspozycje i dotychczasowa wiedza pracowników specjalizujących się w tej branży, przestaną być ważne. Wciąż w cenie będą osoby, które dysponują umiejętnością dokładnej interpretacji danych, kreowania strategii zarządzania zespołem, zarówno empatycznego, jak i analitycznego podejścia do rozmowy z kandydatami do pracy, a także stawiania  trafnych hipotez i sprawnego wcielania ich w życie. Tym bardziej, że podążamy w stronę tworzenia mniej formalnych struktur firm, gdzie praca z domu, samodzielne nadzorowanie efektów, a także indywidualne zadania projektowe stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania branżowego. Jednakże to wymaga od pracowników posiadania kilku kluczowych cech, bez których trudno będzie sobie wyobrazić kompetentnego, nowoczesnego HR-owca.

Pracobiorca przyszłości nie tylko sprawnie porusza się po wirtualnym świecie, ale też potrafi wykreować swój wizerunek online. Wiąże się to z tym, że nie będąc w pracy, a publikując coś w Internecie, de facto cały czas musi pamiętać, że może mieć to wpływ na postrzeganie jego osoby. Nie wystarczy już tylko posługiwać się mailami i komunikatorami, teraz istotne stają się również widekonferencje, webinaria, platformy do komunikacji zespołów projektowych, osobiste projekty filmowe, a także wszystko to, co może służyć do kreowania jednostki i firmy.

- Rekruter czy headhunter musi szczególnie dbać o swój wizerunek w sieci i tym samym intensywną obecność. Powinien budować wizerunek osoby, która wie, co dzieje się na rynku pracy, ma najświeższe informacje na temat planów inwestycyjnych, czy zmian dotyczących strategii zatrudnienia. Tego oczekują od niego kandydaci, którzy oddają się w ręce rekrutera – dodaje Marta Cichecka.

Rekrutacja to nieustanne przebywanie w otoczeniu ludzi. Dlatego też tak ważne jest, aby ich lubić  i w konsekwencji nie mieć problemów z tworzeniem pozytywnych relacji. Ciągłe rozmowy telefoniczne i spotkania z ludźmi nie mogą być tożsame z problemami. Wyjątkowo cenne są elokwencja i umiejętność słuchania. Rekruter powinien potrafić pomóc kandydatowi obrać odpowiednią ścieżkę kariery, która będzie dopasowana do jego charakteru, preferencji zawodowych i predyspozycji. Przed nikim nie wolno zamykać tej drogi, ale wydaje się, że ten zawód jest skierowany przede wszystkim do ekstrawertyków. Nieoceniona jest również cierpliwość, ponieważ mnogość charakterów ludzkich i tym samym rodzaje komunikacji z danymi osobami są przeróżne. Niejednokrotnie trzeba też zaczynać całe procesy rekrutacyjne od nowa lub prowadzić je przez bardzo długi czas. Szczególnie ustawicznie, jeśli poszukiwane są osoby na rzadkie, specjalistyczne stanowiska.

- Wbrew pozorom, w pracy rekrutera równie istotne jak kompetencje miękkie oraz wiedza psychologiczna, są umiejętności zarządzania projektami. Każda rekrutacja to mniejszy bądź większy projekt, który należy zaplanować, skoordynować, a postępy na bieżąco raportować do naszych klientów - dodaje Karolina Klucznik, operations manager LSJ HR Group.

- Rekruter jest często łącznikiem między dwoma stronami, czyli pracownikiem i pracodawcą. Musi słuchać, tłumaczyć, powtarzać te same informacje kilkukrotnie różnym osobom, powinien też odpierać i łagodzić ataki oraz zarzuty. W końcu informuje też o negatywnych decyzjach. To wymaga dużej dozy cierpliwości i opanowania – uzupełnia Marta Cichecka.

HR Biznes Partner współpracuje z menedżerami poszczególnych działów, tworzy i wdraża rozwiązania, które dotyczą zarządzania ludźmi, ale jednocześnie wspomaga realizacje najważniejszych celów strategicznych firmy. Można więc śmiało uznać, że to mentor, nauczyciel, strateg i osoba, która ma za zadanie spoglądać na firmę niejako z wysokości lotu ptaka. Obejmując wzrokiem i umysłem strukturę przedsiębiorstwa tak, by poszczególne części składały się w jedną, dobrze działającą całość. Trudno więc wyobrazić sobie, aby nie była to osoba dobrze zorganizowana, bardzo pracowita i mająca dar sprawnej komunikacji z różnie ukształtowanymi ludźmi. Ważne jest także, aby potrafiła zarówno działać zespołowo, jak i samodzielnie, ponieważ jej zadania dzielą  się na etapy – by osiągać indywidualny sukces, jako mentor, musi najpierw wykreować go wraz z danym zespołem.

- Profesjonalny i skuteczny HR biznes partner musi rozumieć strategiczne cele przedsiębiorstwa, wpływ zasobów ludzkich na ich realizację oraz umieć je przełożyć na konkretne działania w tym obszarze - dodaje Karolina Klucznik, operations manager LSJ HR Group.

Wyniki IV edycji badania „HR-owca portret własny” przyniosły bardzo ciekawe wnioski. Dla pracownika omawianej branży potrzeba doskonalenia umiejętności jest niezwykle ważna. W jaki sposób najchętniej do tego dochodzi? 70% badanych odpowiedziało, że najbardziej ceni sobie naukę od bardziej doświadczonych pracowników, 55% doszkala się na konferencjach branżowych i tematycznych, zaś 52% poprzez szkolenia zawodowe. Najważniejszymi kompetencjami na drodze do sukcesu w firmie są zaś: umiejętność organizacji pracy, 55%, umiejętność dotarcia do ludzi w różnym wieku, 46%, a także znajomość regulacji prawnych, 40% i znajomość technik rekrutacyjnych, 37%. Nietrudno o wnioski, że część z tych najważniejszych kwestii może wynikać już bezpośrednio z osobowości i naturalnych cech danych osób. To już więc połowa sukcesu, zaś pozostałe wartości, te koncentrujące się na wiedzy, leżą w obrębie mobilizacji i gotowości do nauki.

Specjalista ds. kadr i prac to z kolei osoba, która według dobrze sprawdzonego schematu winna być skrupulatna i bardzo dobrze zorganizowana. To stanowisko w znacznej mierze jest oparte na pracy z danymi, więc tutaj umiejętności komunikacyjne nie stoją na kluczowym miejscu. Ważniejsze są kompetencje twarde, a także otwartość na zmiany, ponieważ częste korekty związane z regulacjami prawa pracy wymuszają szybkie przyswajanie i wdrażanie nowej wiedzy. Nie bez znaczenia jest poczucie odpowiedzialności za firmę i współpracowników, ponieważ specjalista ds. kadr i prac często staje przed wyzwaniem poradzenia sobie ze złożonymi i skomplikowanymi kwestiami na linii prawo-pracownik czy prawo-organizacja. Jego wiedza merytoryczna jest też wykorzystywana w firmach do poszerzania kompetencji. Uosabia się to choćby w funkcji doradczej przy prowadzeniu innych projektów, choćby z zakresu prawa pracy, wdrożenia programów HR-owych czy współtworzenia budżetu wynagrodzeń.

Inteligencja społeczna jest z kolei potrzebna na każdym stanowisku związanym z HR. Choćby do tego, aby rozumieć procesy grupowe i potrafić wspierać managerów w zarządzaniu zespołami. To również kluczowa umiejętność przy motywowaniu zespołu do wyznaczania personalnych celów. Co ważne, pracobiorca, który ma poczucie, że w firmie są spełniane jego oczekiwania oraz potrzeby, szybciej zacznie utożsamiać się z przedsiębiorstwem i chętniej zwiąże z nim przyszłość. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udany employer branding na wszystkich szczeblach zawodowej drabinki. Za tym zawsze stoją odpowiednio dobrani do stanowiska ludzie.

Ludzie otwarci i energicznie dobrze sprawdzą się na stanowisku rekrutera. Osoby analityczne, dokładne oraz skrupulatne mogą czuć się świetnie, jako specjaliści ds. kadr i płac czy HR Administratorzy. Jednostki dominujące, potrafiące zarządzać zespołem, winny pomyśleć  o stanowisku HR Business Partnera lub HR Team Leadera. Idealny HR-owiec rozumie cele organizacji i są one mu bliskie ideowo. Zna klientów firmy i utrzymuje z nimi dobre relacje. Zdaje sobie sprawę z procesów, które dzieją się na bieżąco w przedsiębiorstwie i potrafi przewidywać skutki danych działań. - HR Business Partner powinien identyfikować się z celami firmy, wdrażać działania zmierzające do ich osiągania, a jednocześnie stać na straży przestrzegania zasad i praw pracownika, tak aby interes firmy nie stał się nadrzędny, a równorzędny – mówi Marta Cichecka. Jednocześnie wie, jak mierzona jest efektywność rezultatów firmy i ma pomysł, jak na nią reagować. Jest świadomy tego, jak spoglądać z dalszej perspektywy na firmę, by nie powielać błędów i być krytycznym, ale i czuje się nieodłącznym, ważnym członkiem załogi. Jest na bieżąco z nowinkami prasowymi oraz zna trendy panujące zarówno w branży HR, jak i firmie, gdzie pracuje. - Osoba pracująca na stanowisku HR-owym w firmie powinna też mieć dużą dawkę pokory i szacunku do innych ludzi. W końcu ma też pełnić rolę „powiernika”, tego do którego różni ludzie, na bardzo różnym szczeblu organizacji, mają przychodzić i szczerze mówić o swoich potrzebach i obawach. Problemom lepiej zapobiegać, a na sukces mogą liczyć te organizacje, w których rotacja jest mała, a pracownicy zadowoleni – dodaje Marta Cichecka.

 To, oczywiście, obraz pracownika idealnego, ale chyba każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że trudno osiągnąć tę niemalże mityczną perfekcję. Najważniejsze jest jednak stale się doskonalić i mieć poczucie, że nasza praca nam sprzyja. Dobrze się w niej czując i wiedząc, że podąża się drogą zawodową dobrze skrojoną pod możliwości, można osiągnąć wewnętrzną, satysfakcjonującą harmonię.

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie