Lektury

Firma na ratunek w czasie upałów

Niedawno naszym krajem wstrząsnęła makabryczna historia Ukraińca, który pełnił obowiązki zawodowe w Polsce. Mężczyzna zasłabł w pracy, a następnie został porzucony przez właścicielkę firmy w lesie. W obliczu zaistniałych problemów zdrowotnych i zdany tylko na siebie, zmarł. Według wszelkich znanych już przesłanek pracodawca mógł nie przestrzegać podstawowych zasad, wynikających z przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudniania cudzoziemców. To też skutkowało tragiczną w skutkach decyzją o nieudzieleniu kompleksowej pomocy.

Według relacji współpracowników, w dniu zdarzenia było bardzo gorąco i duszno, lecz nikt nie zadbał o zapewnienie im dostępu do wody pitnej. Poszkodowany czuł się bardzo źle – było mu słabo i dostał drgawek - ale otrzymano od przełożonej zakaz wzywania pogotowania. Następnego dnia, w lesie niedaleko Skoków, a więc 125 km od siedziby jego pracy, znaleziono ciało mężczyzny. Wasyl Czornej, przebywający w Polsce od czterech miesięcy, osierocił trójkę dzieci. Właścicielka firmy musi się teraz liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

To nie pierwsze zdarzenie, które takim echem rozniosło się po Polsce. Rok temu Ukrainka, pracująca w okolicach Środy Wielkopolskiej, dostała rozległego wylewu, a jej szef, zamiast do szpitala, zawiózł ją do parku i tam też zostawił. O wielu innych sytuacjach, jak i o nieuczciwych pracodawcach, którzy nie spełniają w stosunku do swojej kadry pracowniczej podstawowych powinności, wiedzą tylko osoby pokrzywdzone. Ich brak reakcji to zazwyczaj skutek silnej potrzeby posiadania pracy i niekorzystnej sytuacji materialnej, w której się znajdują. Chcąc nie chcąc, wybierają milczenie, tym samym znosząc upokorzenia i skazując się na wiele problemów. Jako LSJ HR Group, dokładamy wszelkich starań, aby oferować pracę naszym kandydatom tylko od sprawdzonych pracodawców, by neutralizować wszelkie zmartwienia - również te związane z trudnmi warunkami pracy podczas upałów.

Przede wszystkim chronić zdrowie

Tego lata Polskę nawiedziła fala nieprawdopodobnych upałów. Ostatnie cztery lata były najcieplejszymi w historii, a dwadzieścia najcieplejszych lat odnotowano w ostatnich 22 latach. W przypadku utrzymania się tego trendu jest wielce prawdopodobne, że wkrótce można spodziewać się stałego wzrostu temperatur o 3-5 st. C. To wszystko powoduje, że kwestia respektowania założeń dotyczących obowiązków pracodawców w czasie upałów staje się wyjątkowo ważna.

Wysoka temperatura ma gigantyczny wpływ na bezpieczeństwo zdrowia zatrudnionych, a także ich nastrój, stan psychofizyczny i wydajność wykonywania zadań. Dlatego też przełożeni mają obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników. Ma to odzwierciedlać się w reagowaniu na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także dostosowywaniu środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Kodeks pracy nie określa konkretnych temperatur, jednakże przyjmuje się, że w pomieszczeniach pracy nie powinna ona przekraczać 30°C przy pracy biurowej, 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej i 26°C w warunkach szczególnych. Przy rozpatrywaniu tych zapisów należy jednak brać pod uwagę, że pracownicy młodociani pod żadnym pozorem nie mogą przebywać w pomieszczeniach pracy, gdy temperatura jest ponad 30°C. Z zastrzeżeniem, że jednocześnie wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Ten warunek został określony w przepisach dotyczących pracowników młodocianych.

Potrzeba zapewnienia zimnych napojów jest kluczowym obowiązkiem. Z tym że występuje ona w stosunku do pracy na otwartej przestrzeni, gdy temperatura wynosi ponad 25°C. Trochę inaczej wygląda to w biurze lub w każdym innym, zamkniętym pomieszczeniu. Tutaj temperatura musi przekraczać 28°C. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej i w pełni zaspakajać potrzeby pracujących, niezależnie jakie by one były. Przedsiębiorcy ten wymóg zazwyczaj spełniają poprzez montaż butli z wodą. Nie ma możliwości prawnych, aby zrekompensować brak napojów poprzez wypłatę ekwiwalentu finansowego. Ta ewentualność wiąże się ze złamaniem prawa i może skutkować karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Każdy pracodawca powinien uczynić wszystko, aby w możliwy sposób stworzyć swojej załodze komfortowe warunki do wykonywania pracy. W erze pędzącej konkurencji i dynamicznych zmian na rynku pracy winno się to rozpatrywać na wielu płaszczyznach. To nie tylko obowiązek, powinność człowieka względem drugiej osoby, ale i jeden z fundamentalnych elementów tworzenia atrakcyjnej firmy, która szanuje zdrowie swoich pracowników.

Koszt tych działań nie musi być wysoki. Można posiłkować się stosowaniem rolet, kupić wentylatory, skrócić czas pracy, zmienić wewnętrzny dress code organizacji, wydłużyć przerwy czy zapewnić klimatyzację w pomieszczeniach. Należy też pamiętać, iż tam, gdzie funkcjonuje instalacja klimatyzacyjna, tam też należy zadbać o jej stałe czyszczenie, aby nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń. Co ważne, różnica między temperaturą w pomieszczeniu, a na zewnątrz nie powinna być zbyt duża, ponieważ to również może szkodzić zdrowiu pracowników.

Jeśli specyfika pracy na to pozwala, warto zastanowić się nad kwestią udzielenia zgody na zmianową pracę zdalną. Tutaj jednak trzeba dobrze znać swój zespół i predyspozycje konkretnych pracobiorców. Ten rodzaj pracy wymaga dużej samodyscypliny oraz silnego poczucia obowiązku. Jeśli może to pomóc pracownikom, z całą pewnością należy to rozważyć. Wszakże ich zdrowie, a co za tym idzie zadowolenie z pracy, pod każdym względem mogą się później odbić na sukcesach i porażkach firmy.

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie