Lektury

Bezpieczeństwo w okresie epidemii

W ostatnim tygodniu wiele słyszymy o pracy zdalnej. #Zostań w domu przyświeca wielu osobom i przedsiębiorstwom, chcącym zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednak musimy pamiętać, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na pracę w trybie home office i nie mówimy tu jedynie o personelu medycznym. Firmy produkcyjne, a także związane z branżą e-commerce (magazyny) mogą przecież funkcjonować jedynie w ramach wykonywania zadań bezpośrednio w zakładach.

Żeby umożliwić swoim pracownikom bezpieczeństwo pracy, nasi klienci, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, podejmują liczne środki zapobiegawcze zachorowaniu. Wśród kluczowych metod prewencyjnych w zakładach produkcyjnych znalazły się:

- obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na zakład i podczas pracy (min. co 3 godziny)

- mierzenie temperatury ciała pracowników

- dezynfekcja wszystkich sprzętów użytkowych (co 3 godziny)

- zróżnicowane przerwy od pracy (aby jak najmniej osób było jednocześnie np. w kantynie)

- skrócenie czasu zmian

- ograniczanie do minimum liczby pracowników na zmianie

- zachowanie bezpiecznej odległości (1/1.5 metra)

- zaopatrzenie w rękawiczki jednorazowego użytku

- w firmach oferujacych transport dla pracownikow zwiększona liczba autobusow, tak aby zachować wiekszą odleglość miedzy ludzmi

- wywieszanie instrukcji dokładnego mycia rąk

- regularne informowanie pracowników o dalszych etapach postępowania

- w sytuacji objawów lub informacji o kontakcie z osobami zarażonymi, przymusowe wysyłanie na dwutygodniową kwarantannę.

Zasad zapobiegania zarażeniu jest wiele, ale przeważnie są one bardzo proste i przestrzeganie ich daje pracownikom gwarancję bezpieczeństwa. W tak ekstremalnym czasie kluczową rolę w firmach pełnią specjaliści ds. BHP, którzy spieszą z bieżącymi wskazówkami dla swoich pracowników i pilnują przestrzegania określonych procedur. Jesteśmy w stałym kontakcie z ekspertami, którzy praktykują w swoich firmach te działania.

- Aktualnie na produkcji stosujemy wzmożoną higienę, zakupiliśmy dodatkowe środki dezynfekujące powierzchnie i odkażające środki do rąk. Pracownicy w każdej chwili dla swojego bezpieczeństwa mogą dodatkowo odkazić miejsce pracy, firmy sprzątające pracują częściej. Mierzymy temperaturę pracowników przy bramkach, robi to kierownik zmiany. Pracownicy, którzy mają największą styczność z osobami z zewnątrz/dostawcami mają do dyspozycji plastikowe ścianki oddzielające i ograniczające kontakt. Postawiliśmy też słupki z taśmami oddzielające pracowników od siebie, zawiesiliśmy rekrutacje i przyjmowanie nowych pracowników, ograniczyliśmy do minimum osoby pracujące na zmianach. Zmniejszyliśmy godziny zmian dla cudzoziemców, wycofaliśmy się też z pracy weekendowej. Osoby starsze po 50 roku życia są odsunięte od pracy - mówi Anna Nawrocka-Zęmbska, specjalistka ds. BHP i PPOŻ w jednej z zachodniopomorskich firm. - Zawiesiliśmy też szkolenia wstępne, a szkolenia okresowe odbywają się e-learningowo. W sytuacji, gdy jest to duża grupa osób, prowadzimy szkolenie na Skype. Przerwy np. śniadaniowe odbywają się w różnych godzinach, żeby ograniczyć skupiska ludzi. Do tej pory nie mieliśmy żadnego przypadku zachorowania. Ponadto po prostu uczymy się na błędach własnych i cudzych.

- Oprócz wspomnianych już środków bezpieczeństwa, bardzo ważna jest kwestia przekazywania zmian na produkcji  – wskazuje Igor Przęczek, specjalista ds. BHP międzynarodowej firmy produkcyjnej. - W naszej firmie nie odbywa się to jak do tej pory bezpośrednio, a za pośrednictwem raportu pisanego. Dodatkowo, gdy pierwsza zmiana kończy pracę wychodzi jednym wejściem, a pracownicy drugiej zmiany innym. Dzieje się tak po to, by mieli jak najmniejszą styczność ze sobą. Do minimum ograniczamy też kontakt z dostawcami, którzy rozładowują towar i odbierany jest już po ich wyjeździe. Pamiętajmy też, że produkcja to także managerowie, planiści, administracja, te osoby pracują głównie z domu, a do firmy przyjeżdżają w razie potrzeby. Kontaktują się głównie poprzez Skype i telefon. Jesteśmy również w bieżącym kontakcie z sanepidem i stosujemy się do każdej nowej wytycznej.

Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożone procedury higieniczne i ograniczające kontakt są niezbędne dla bezpieczeństwa pracowników z perspektywy medycznej. Jednak epidemia jest sytuacją ekstremalną, nową i trudną dla każdego człowieka, co wiąże się z ogromnym przeżywanym stresem i w konsekwencji nieracjonalnym zachowaniem, które często jest bardzo negatywne w skutkach dla jednostki i szerszego grona.

W walce z nadmiernymi emocjami  z pomocą przychodzą psychologowie, którzy minimalizują rozprzestrzenianie się paniki wśród pracowników. - Panika jest stanem lękowym, który występuje nagle. Bez wątpienia sytuacja, z którą się teraz mierzymy, pojawiła się nagle. Najpierw była tematem odległej Azji, a później ni stąd ni zowąd zapukała do drzwi Europy. Dodatkowo jest to sytuacja zupełnie nowa,  bo o ile mierzyliśmy się dotychczas z wieloma kryzysami, to pierwszy raz mamy do czynienia z epidemią, gdzie poza tąpnięciem gospodarczym boimy się o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Jako psycholog wiem jednak, że boimy się najbardziej tego czego nie znamy, dlatego bardzo istotną rzeczą jest przekazanie wszystkim pracownikom informacji dostępnych na stronach WHO, Ministerstwa oraz materiałów, które otrzymuje firma np. z centrali. Niestety tam gdzie są niedopowiedzenia, tam jest przestrzeń do fantazji. Zachęcam więc, żeby pracownikom przekazywać jasne komunikaty. – podkreśla Magdalena Zabłocka-Tutka, magister psychologii, która swoją wiedzę wykorzystuje na co dzień jako HR-owiec w jednej z firm produkcyjnych w Szczecinie.

Psycholog wskazuje, że warto rozmawiać ze sobą, o swoich emocjach, obawach związanych z epidemią (także w pracy). Każdy z nas odczuwa stres, czasami rozmowa z przełożonym, czy z koleżanką/kolegą jest niezbędna, gdyż niestety nie zawsze mamy możliwość rozmowy o swoich obawach z bliskimi. I choć w normalnych warunkach nie zawsze jest miejsce na takie ”pogawędki”, teraz powinna się znaleźć na to przestrzeń. Uspokojony pracownik będzie wydajniejszy. Jednocześnie jednak warto być racjonalnym, nie dać się ponieść złym emocjom,  szukać racjonalnych rozwiązań, rzetelnych źródeł informacji i stosować się do ogólnodostępnych zasad i procedur. 

Co jeszcze może dać nam emocjonalne wytchnienie w tej sytuacji? - Poszukiwanie plusów tej sytuacji i humor. Mimo, że sytuacja jest poważna to można znaleźć w niej plusy. Wystarczy spojrzeć, ile osób zjednoczyło się przy akcji szycia maseczek dla szpitali, ilu Polaków wspiera osoby czekające na granicy.  Widzę, że ludzie, których spotykam, chętniej teraz rozmawiają o tych budujących albo zabawnych historiach, niż smutnych danych. Jako HR-owiec staram się zawsze wskazywać pracownikom, że to minie (bo to, że minie to jest pewne). Cała sytuacja jest dla nas pewnego rodzaju szansą, wyzwaniem na poznanie na nowo swoich przełożonych i współpracowników. Jest to też szansa na spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy. Jednak w każdym z tych punktów kluczowa jest KOMUNIKACJA. Spójna, jasna i szczera! - dodaje Magdalena Zabłocka-Tutka.

Epidemia koronawirusa jest globalnym kryzysem i nie mamy gotowych rozwiązań, które pozwoliłyby firmom i osobom fizycznym na uniknięcie problemów i wyzwań z niej wynikających. Możemy jednak wdrażać pewne zasady, które zminimalizują stres związany z zachorowaniem. W LSJ zmieniła się formuła doradztwa dla firm. Aktualnie nastawiona jest głównie na działania kryzysowe i doraźne. Jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem ekspertów, którzy dostarczają nam bieżących informacji, którymi następnie możemy dzielić się z naszymi partnerami biznesowymi, wspomagając ich bieżące działania i strategie.

Z pewnością dla nas wszystkich jest to czas dużej niewiedzy, w której jednak wszyscy musimy się odnaleźć. Komunikujmy się szczerze, otwarcie mówmy o naszych potrzebach i obawach. „To minie”, a życie będzie toczyło się dalej. Dalej będziemy się rozwijać, pracować, funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast czas prewencji, to czas życia według określonych reguł, które wszyscy powinniśmy stosować.

 

Autor: Joanna Korpowska

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie