Wydarzenie

Zbadamy rynek pracy w regionie

Choć nie jest tajemnicą, że rynek pracy w Szczecinie, różni się od warszawskiego, poznańskiego, czy koszalińskiego, to dość mgliście wskazujemy, jak i czym się różni. Zdecydowanie brakuje nam danych dotyczących innych zagadnień niż liczbowy wzrost lub spadek bezrobocia. I to właśnie tę lukę postanowiliśmy wypełnić.

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace nad badaniem pracodawców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zamierzamy zbadać różne aspekty, które po dogłębnej analizie odpowiedzi respondentów dadzą nam obraz sytuacji na rynku pracy. Z pewnością pojawią się więc pytania o to, czy firmy zamierzają zwiększyć zatrudnienie w nadchodzących miesiącach, czy może wprowadzą oszczędności. Jeśli to drugie, to w jakich obszarach. Pojawią się również pytania o kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie, które pracodawcy zamierzają rozwijać u swoich pracowników. Nie zabraknie też wątku świadczeń pozapłacowych.

Już niebawem opublikujemy link do badania i zaprosimy do udziału w nim!

Pytania będą proste, a udział w badaniu zajmie zaledwie kilka minut. Wraz z Great Digital - zespołem konsultantów i project managerów z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze przygotowywania strategii, wdrażania i ewaluacji projektów z zakresu HR, pracowaliśmy nad tym, aby pozyskiwanie dane były obiektywne, a jednocześnie mogły być dostarczone zarówno przez właściciela firm, jak i pracownika HR, czy administracji. Liczymy więc na aktywny udział reprezentantów firm z regionu :)


Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie