Lektury

Praca tymczasowa. Jak elastycznie i szybko zasilić zespół również pracownikami z zagranicy

Praca tymczasowa, umożliwia elastyczne zatrudnienie i szybkie zaspokojenie potrzeb kadrowych firmy przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów stałych. Na czym polega? Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie? I jak rozpocząć ten model współpracy? - Na pytania zadane przez redakcję Strefy Biznesu GS24.pl odpowiedziała Aleksandra Kowalczykowska, PR Manager LSJ.

Praca tymczasowa - co się kryje pod tym hasłem?

- Można przyjąć, że to synonim elastycznego i szybkiego zaspokajania potrzeb kadrowych pracodawców. Agencja pracy, na podstawie zamówienia klienta - pracodawcy, rekrutuje i zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową. Następnie deleguje ich do wykonywania wcześniej określonych zadań w firmie klienta. Zgodnie z przepisami, pracownik w ramach takiej umowy może wykonywać zadania na rzecz danego pracodawcy przez czas nie dłuższy, niż 18 miesięcy. Co ważne, możemy zasilić zespół naszego klienta pracownikami z Polski oraz z zagranicy dokładnie w tym okresie, gdy np. ulega zwiększeniu liczba zamówień albo gdy konieczny jest wzrost produkcji.

Jakie stanowiska można znaleźć wśród ofert pracy tymczasowej? Czy mowa tylko o stanowiskach podstawowych, czy również o kadrze managerskiej?

- Usługa pracy tymczasowej pozwala pracodawcom na szybkie zasilenie swojego zespołu osobami, które wykonają uzgodnione zadania w określonym czasie. Nie ma tu ograniczeń dotyczących stanowisk i szczebla. Jesteśmy w stanie znaleźć i zatrudnić dla klienta zarówno pracownika produkcji, magazyniera czy spawacza, jak i pracownika administracyjnego, specjalistę w określonej dziedzinie, czy menedżera. Wszystko zależy od potrzeb, jakie pojawiają się po stronie firmy chcącej skorzystać z usługi.

Jakie formalności należy spełnić zatrudniając pracownika do pracy tymczasowej?

- Możliwości jest kilka i formalności zależne są od opcji, na którą zdecyduje się klient. W przypadku standardowej usługi pracy tymczasowej, wystarczy podpisanie umowy z agencją, a po każdym miesiącu wykonywania przez pracownika określonych zadań, opłacenie faktury wystawionej przez agencję. Po naszej stronie są działania rekrutacyjne oraz dopełnienie wszelkich formalności z pracownikiem. Kiedy umowa z pracownikiem jest już podpisana, zostaje on delegowany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy - użytkownika. Na agencji zaś spoczywają wszystkie obowiązki formalne i kadrowo-płacowe.

Czy wygląda to tak samo w przypadku pracowników z zagranicy?

- Pracodawcy chcący zasilić zespół obcokrajowcami mogą we współpracy z nami skorzystać z dwóch opcji: zatrudnienia w oparciu o umowę tymczasową, czyli za pośrednictwem agencji albo powierzenia formalności związanych z legalizacją agencji, a zatrudnienie u siebie. W pierwszym z omawianych przypadków jest analogicznie, jak przy zatrudnieniu kandydatów z rodzimego rynku pracy. W drugim zaś agencja bierze na siebie przygotowanie i/lub sprawdzenie dokumentów takich jak: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (kartę pobytu z pozwoleniem na pracę), zezwolenie na pracę każdego typu, karta stałego pobytu oraz oświadczenie o powierzeniu pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu pracodawcy szybko i skutecznie przeprowadzani są przez zawiłe procedury i mogą podpisać odpowiednią umowę z cudzoziemcem.

O jakich rodzajach umów mówimy w kontekście pracy tymczasowej?

- Najczęściej wybieranym przez naszych klientów wariantem jest zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową. Istnieje też możliwość zatrudnienia pracowników tymczasowych na umowy cywilno-prawne. Sprawdza się ona zwłaszcza tam, gdzie pracodawca chce zatrudnić studentów lub gdy oferuje pracę w niestandardowym lub elastycznym wymiarze czasu pracy. To dobre rozwiązanie również w kontekście prac sezonowych.

Na jakie wyzwania współczesnego biznesu odpowiada praca tymczasowa?

- Praca tymczasowa jest usługą, która idealnie wpisuje się w potrzeby biznesu w czasach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Umożliwia ona bardzo elastyczne manewrowanie zasobami kadrowymi i dopasowywanie ich do potrzeb biznesowych. To zaś przekłada się na większą efektywność kosztową. Wielką zaletą tego rozwiązania jest niezwykle ważna dla biznesu optymalizacja kosztów. Zatrudnienie pracowników na etat jest kosztem stałym, który trzeba regulować niezależnie od kondycji przedsiębiorstwa. Z kolei skorzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych jest kosztem zmiennym, uzależnionym od cyklów produkcyjnych, poziomu świadczonych usług czy możliwości organizacji. Zatem w sytuacji, gdy spada sprzedaż lub produkcja, pracodawca zyskuje możliwość elastycznego reagowania, a tym samym lepszego kontrolowania budżetu.

 

Praca tymczasowa. LSJ HR GroupW jakim zakresie przedsiębiorca, a w jakim zakresie pracownik może liczyć na pomoc agencji? Dlaczego w ogóle warto podjąć współpracę z agencją?

- Agencja pracy, z tak szeroką ofertą jak nasza, daje przede wszystkim możliwość wsparcia wszystkich obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Po rozmowie z doradcą LSJ często okazuje się, że z wyzwaniami, jakie stoją przed pracodawcą, można poradzić sobie obierając zupełnie inną, często efektywniejszą ścieżkę, niż wcześniej zakładał klient. A ponieważ sama rozmowa nic nie kosztuje, zachęcamy do kontaktu z naszym key account managerem.

Co do wsparcia pracodawcy w zakresie usługi pracy tymczasowej warto zaznaczyć, że opieka agencji to coś więcej niż znalezienie kandydata, zatrudnienie go i delegowanie do pracy u klienta. Po naszej stronie jest także wyjaśnianie z pracownikiem wszelkich niezgodności i informowanie o bieżących kwestiach. Nadzorujemy i informujemy pracodawcę - użytkownika o zwolnieniach lekarskich pracowników tymczasowych. Kontrolujemy długości umów, a gdy pracodawca wyraża chęć, podpisujemy przedłużenia z pracownikami. Pełnimy też dyżury dla pracowników w siedzibie firmy pracodawcy. A gdy zachodzi taka konieczność, rozwiązujemy stosunek pracy.

Pracownik tymczasowy zatrudniony w LSJ HR Group może liczyć na stałe wsparcie naszych doradców. W dobie pandemii staramy się co prawda przekierowywać kontakt i zachęcamy naszych pracowników do dzwonienia, pisania maili lub smsów. Najważniejsze są jednak rozwiązania systemowe znacznie ułatwiające naszym pracownikom pozyskiwanie informacji, których najczęściej poszukują. W ubiegłym roku uruchomiliśmy wirtualnego asystenta, czyli chat bota, do którego indywidualny login i hasło otrzymuje każda zatrudniana przez nas osoba. Za jego pośrednictwem pracownik może dowiedzieć się, na jaki okres zawarta została obecna umowa, czy przysługuje mu już urlop, a jeśli tak, to ile dni. Może też pobrać swój aktualny pasek wynagrodzenia, zapytać o zaliczkę, termin wypłaty wynagrodzenia czy dowiedzieć o możliwość rozwiązania umowy.

Jak pandemia wpłynęła na liczbę, różnorodność i dostępność ofert z zakresu pracy tymczasowej?

- Pandemia uderzyła przede wszystkim w te branże, których dotyczą liczne ograniczenia. Ucierpiało hotelarstwo, gastronomia, branża eventowa i rozrywkowa… To tam niepewność dnia kolejnego i liczne restrykcje spowodowały zwolnienia pracowników, a czasem wręcz zamknięcie biznesów. Natomiast u wielu naszych klientów potrzeby zatrudnieniowe zwiększyły się. Jak wspomniałam wcześniej rozkwit e-commerce przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia chociażby w centrach dystrybucyjnych. Od kilkunastu miesięcy w większości przypadków rekrutujemy i zatrudniamy pracowników magazynowych, pracowników produkcji, kontrolerów jakości. Nawet 60 osób tygodniowo! Są to Polacy i obcokrajowcy. Co więcej, jak wynika z badania rynku pracy przeprowadzonego przez naszą agencję, 68 proc. firm z regionu nie planuje w nadchodzących miesiącach żadnych ograniczeń wydatków w obszarach związanych z zatrudnieniem pracowników, a 44 proc. planuje wzrost zatrudnienia. To dobrze wróży liczbie, różnorodności i dostępności ofert pracy, także tych na pracę tymczasową.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani skorzystaniem z usługi pracy tymczasowej, zachęcamy do kontaktu z Robertem Juszczykiem, Business Development Managerem: +48 516 399 870, rjuszczyk@lsj.pl

 

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie