Lektury

Zróżnicowany rynek pracownika. Skąd się bierze i czy jest przyszłościowy?

Rynek pracy określany jest jako miejsce, gdzie dokonywana jest wymiana usług pracy. Wymiana ta zachodzi między stronami: pracownik i pracodawca. Obie strony określają zakres wykonywanej usługi pracy oraz jej warunki (np. płaca, czas trwania). Współcześnie na rynku pracy, mówi się o ważności rynku pracownika. Oznacza to, że pracownicy uważani są za jeden z najważniejszych kapitałów posiadanych przez przedsiębiorstwa.

Zróżnicowanie etniczne na rynku pracy

Zróżnicowanie to pojęcie bardzo modne w branży HR. Jest ono dość szeroko pojmowane i analizowane w odniesieniu do rynku pracy. Oznacza nic innego jak obecność na rynku pracy osób z różnych pokoleń, różnej płci, o odmiennych poglądach, wartościach, umiejętnościach, doświadczeniu, a także wyznawanej religii i pochodzeniu etnicznym.

Otwarcie granic i swobodne przemieszczanie się pomiędzy granicami krajów spowodowało, że rynek pracy staje się zróżnicowany etnicznie. Co to oznacza? Dokładnie to, że w dzisiejszych przedsiębiorstwach pracują nie tylko zróżnicowane pod względem płci i wieku osoby, ale również zróżnicowane pod względem narodowości, koloru skóry czy wyznania.

Zarządzanie zróżnicowanym etnicznie zespołem czy grupą pracowników jest tematem bardzo ważnym, ponieważ standardy etyczne i przepisy prawne zabraniają jakiejkolwiek dyskryminacji osób pozostających w stosunku pracy u danego pracodawcy, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie. Ostatnie dziesięciolecia pokazują, iż polityka różnorodności i integracji pracowników różnych kultur stała się w dużym stopniu normą. To efekt dostosowywania się rynku pracy do zmieniających się trendów ekonomicznych, politycznych oraz technologicznych.

Z badania przeprowadzonego z początkiem 2021 r. przez naszą agencję dla rynku pracy obejmującego Szczeciński Obszaru Metropolitarnego wynika, że 61% firm w regionie zatrudniało cudzoziemców w 2020 r. Co ważne, wśród tych przedsiębiorstw 23% zadeklarowała, że w obecnym roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców. Kolejne 36% przedsiębiorców wskazało, że nie zamierza zmniejszać dotychczasowego poziomu zatrudnienia obcokrajowców. Perspektywa obecności cudzoziemców w firmach działających na obszarze Metropolitarnym Szczecina jest bardzo obiecująca.

Pracownicy ukraińscy na polskim rynku pracy

Jedną z największych grup obcokrajowców zatrudnianych w polskich firmach są pracownicy pochodzenia ukraińskiego. Na terenie województwa zachodniopomorskiego liczba zatrudnianych pracowników z Ukrainy wzrastała do początku 2020 r., czyli do momentu wybuchu pandemii. Pojawienie się zagrożenia pandemicznego pozostawiło znaczne ślady na rynku pracy, ponieważ zatrzymało napływ nowych pracowników zza naszej wschodniej granicy. Mercedes Gorajska, manager działu rekrutacji cudzoziemców w LSJ, wskazuje jednak, że nie ma powodów do obaw, ponieważ „zdecydowana większość pracodawców (67%) zatrudnia lub planuje zatrudniać cudzoziemców w roku 2021. Wynika to z tego, że choć od kilku miesięcy mówi się o nadejściu rynku pracodawcy, wiele branż boryka się z problemem pozyskania rodzimych pracowników. Utrzymanie, a także wzrost zatrudnienia cudzoziemców znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbach, ponieważ od grudnia ubiegłego roku notuje się ich wzrost w naszym województwie. Na rosnącą liczbę pracowników zza granicy niezaprzeczalny wpływ ma ich mniejsza rotacja względem pracowników z Polski. Również przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych spowodowały, że legalizacja pracy cudzoziemców jest znacznie uproszczona, a także daje szansę na podjęcie zatrudnienia przez te osoby, których dokumenty w normalnych okolicznościach bardzo ograniczyłyby czas trwania możliwości pracy w Polsce, lub wiązałyby się z długotrwałymi przerwami w niej”.

Pomimo pandemii i jej skutków, a także w związku z obawami polskich pracodawców, że otwarcie niemieckiego rynku pracy na pracowników spoza Unii, zmniejszy liczbę cudzoziemców chętnych do pracy w Polsce i spowoduje spadek PKB, perspektywa jest bardzo pozytywna. Pracownicy z Ukrainy nadal rozglądają się za pracą w naszym kraju. Zapotrzebowanie na pracowników zza wschodniej granicy jest także coraz większe, również w zakresie pracy tymczasowej.


Wartość zróżnicowanego rynku pracy dla pracodawców

Firmy zatrudniające obcokrajowców uważane są za otwarte i godne zaufania. Ma to pozytywny wpływ na działania z zakresu employer brandingu. Kolejną wartością, wynikającą z zatrudniania obcokrajowców w przedsiębiorstwach jest możliwość realnej alternatywy na brak polskich pracowników. Co zauważalne, coraz więcej obcokrajowców posługuje się językiem polskim, co także stanowi ułatwienie w komunikacji, w momencie zatrudnienia pracownika innej narodowości.

Zatrudnianie w formie pracy tymczasowej pracowników zza wschodniej granicy to szansa na wsparcie pracowników etatowych w ich codziennych obowiązkach. Pracodawca zyskuje elastyczność i możliwość kierowania do pracy sezonowej, okresowej lub dorywczej, np. w branży produkcyjnej czy rolniczej.  

Cudzoziemcy często podejmują zatrudnienie w Polsce w zawodach czy na stanowiskach pracy, na które trudno o chętnych Polaków. Mają jeden narzędny cel – cel zarobkowy, a praca w naszym kraju stwarza im szansę na poprawę sytuacji materialnej ich rodzin. W związku z tym, motywacja pracowników pochodzenia ukraińskiego jest zazwyczaj bardzo wysoka. Co więcej, są oni dyspozycyjni i otwarci na dodatkowe zlecenia czy delegacje. Chętnie podejmują się także pracy w godzinach nadliczbowych. Bywa też, że pracownicy ukraińscy posiadają specyficzne lub niszowe kwalifikacje i umiejętności.

Warto zatem skorzystać z możliwości i perspektyw, jakie daje zatrudnianie pracowników pochodzenia ukraińskiego. Ich odpowiednia rekrutacja i selekcja, wcale nie musi być trudna ani skomplikowana. Wsparcia w tym zakresie może udzielić każdemu pracodawcy agencja pracy tymczasowej, która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników z zagranicy.

 

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem obywateli spoza UE zachęcamy do kontaktu z Robertem Juszczykiem, Business Development Managerem: +48 516 399 870, rjuszczyk@lsj.pl Źródło:
•    Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
•    LSJ HR Group, Badanie rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Szczecin 2021

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie