Lektury

Czy Twoi pracownicy są asertywni i mają pozytywne nastawienie do pracy?

Pozytywne nastawienie i asertywność to zachowania pracownika, które w czasie trwania stosunku pracy są jednymi z najbardziej pożądanych. Pytanie jednak, co wtedy, kiedy pracodawca nie zwraca uwagi na zachowanie pracownika i jego samopoczucie? A pracownik nie potrafi otwarcie powiedzieć przełożonemu, z jakimi problemami w swojej codziennej pracy się spotyka, przez które czuje się coraz bardziej wycofany i mniej zaangażowany?

Negatywne a pozytywne nastawienie do pracy

Codzienność zawodowa bywa różna, jak różne bywa nastawienie zatrudnionych do pracy. Jedni są uśmiechnięci, zaangażowani, empatyzują i zarażają radością innych, a inni z kolei wydają się niezadowoleni, mało zaangażowani, potrafią tylko narzekać lub krytykować. To dwa zupełnie odmienne nastawienia do pracy – do obowiązków, współpracowników i pracodawcy. Jednym ze źródeł takich zachowań jest wspomniane nastawienie do pracy.

Pożądanym jest oczywiście pozytywne nastawienie do pracy. Oznacza ono bowiem entuzjastyczne i optymistyczne podejście do obowiązków, kolegów z pracy oraz do przełożonego. Takie nastawienie sprzyja nie tylko lepszym efektom pracy, ale ma drogocenny wpływ na samopoczucie zatrudnianego. Osoba dobrze nastawiona do pracy, łatwiej radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi i problemowymi.

Jak mawiał Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą lubisz, a nie będziesz musiał pracować przez ani jeden dzień swojego życia”. Nie trudno się z tym nie zgodzić. Jednak wybór pracy przez konkretną osobę z biegiem czasu wiązać się może z jego negatywnym nastawieniem. Może on być bowiem źle nastawiony do osób z którymi pracuje, do samego pracodawcy, czy nawet swoich obowiązków, które w jego odczuciu przerosły jego możliwości lub są niezgodne z jego oczekiwaniami.

W tym przypadku pojawia się negatywne nastawienie do pracy, które wiąże się z brakiem energii, niechęcią, nieżyczliwością i chęcią zmiany pracy. Tego rodzaju podejście wynika z wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Może być też działaniem świadomym, jak również nieświadomym, co w tym przypadku może wynikać chociażby z braku asertywności i śmiałości mówienia o swoich emocjach oraz potrzebach.

Asertywność – w czym się powinna przejawiać?

Asertywność to umiejętność wyrażania swojego zdania, mówienia o swoich uczuciach, emocjach czy poglądach, nie urażając innej osoby. Przejawia się ona w pozytywnej pewności siebie, która pozwala mówić „tak” lub „nie” w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi potrzebami i wartościami.

Asertywność pracownika jest bardzo ważna, ponieważ pozwala mu budować mądre granice i nie wstydzić się tego, że ma inne zdanie i oczekiwania, przy jednoczesnym szanowaniu odmienności opinii i potrzeb innych osób. To złoty środek pomiędzy stanowczością a łagodnością. To jedna z ważniejszych cech pracownika pozytywnie nastawionego.

Dzięki asertywności pracownik będzie budował odpowiednie nastawienie, dlatego, że nie będzie zachowywał się zbyt emocjonalnie, nie będzie negował czyjegoś zdania lub wiecznie przytakiwał. Nie każdy pracownik potrafi być asertywny, pomimo swojego pozytywnego nastawienia do pracy, dlatego warto wesprzeć go w kształtowaniu tej kompetencji.

Sposób na zmianę nastawienia pracowników?

Nie ma jednego sposobu na zmianę nastawienia. Jak się okazuje, jest ich naprawdę wiele. Podstawowym jest na pewno rozmowa z pracownikiem. Sukcesem jest posiadanie zaufania zatrudnionego, dzięki któremu będzie mówił on o wszystkich problemach lub barierach, jakie napotyka w swojej codziennej pracy. Systematyczne rozmowy z pracownikami, nie tylko te oceniające postępy w pracy, powinny być czymś, co na stałe gości w polityce personalnej firmy. Ważne jest bowiem to, aby pracownik czuł, że ma wsparcie w przełożonym i nawet odmienność zdań nie poróżnia ich, a pozwala wypracować wspólne rozwiązanie. Takie podejście nie tylko wspiera pozytywne nastawienie do pracy, ale jednocześnie pozwala kształtować asertywność, która przydaję się tak naprawdę nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.

Warto zainwestować także w profesjonalne szkolenie kompetencji pracownika w zakresie asertywności, które będzie miało pozytywny wpływ również na inne aspekty pracy. Dzięki szkoleniom z zakresu asertywności pracownik będzie miał szansę nauczyć się zachowań asertywnych w różnych sytuacjach, a także właściwej reakcji na nie. Co więcej, wzmocni poczucie własnej wartości, nauczy się reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, a także rozmawiać z osobą niemiłą czy agresywną, np. w relacji pracownik – klient.

Dlatego, jeśli masz dobrego i perspektywistycznego pracownika, warto wpłynąć na zmianę jego nastawienia, niż zajmować się poszukiwaniem nowego kandydata do pracy. Nie masz w takiej sytuacji pewności, czy nie trafisz z deszczu pod rynnę. Troska o zatrudnionych jest bardzo ważna w budowaniu trwałych i lojalnych relacji. Warto w nią zainwestować, współpracując ze specjalistami.


POROZMAWIAJMY O POTRZEBACH TWOICH PRACOWNIKÓW

Więcej informacji na temat szkoleń i doradztwa uzyskają Państwo na stronie internetowej szkolenia.lsj.pl, pod numerem telefonu +48  507 988 481 lub adresem e-mail: szkolenia@lsj.pl.

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie