Lektury

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach: nowe panaceum?

   Drzwi szeroko otwarte? Czy nowelizacja ustawy o cudzoziemcach będzie lekarstwem na bolączki rynku pracy?

Pół roku pracy, a następnie pół roku oczekiwania na możliwość podjęcia pracy na pół roku u nowego pracodawcy? Takie paradoksy i komplikacje ma wyeliminować ustawa o cudzoziemcach, która właśnie weszła w życie. Zawiera ona szereg bardzo oczekiwanych rozwiązań, ale jest też kilka punktów, co do których zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają wątpliwości.

   Na pewno nowe przepisy dotyczące cudzoziemców były bardzo oczekiwane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez samych pracowników, którzy odczuwali, że pod kątem administracyjnym obecna sytuacja jest dla nich bardzo męcząca. Przepisy, które weszły w życie 29 stycznia 2022 roku, mają swoje pozytywne strony, ale budzą także sporo obaw.

   Obywatele sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą mogli świadczyć pracę na podstawie jednego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez okres do 24 miesięcy. To bardzo oczekiwana zmiana, bo dotychczas ten okres to było zaledwie sześć miesięcy. Cudzoziemiec będzie mógł więc spokojniej i na dłuższy czas podejmować pracę w Polsce bez zmartwień o przedłużenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. To szansa na stabilizację, rozwój i związanie się pracownika z zagranicy z konkretnym miejscem pracy. Widzimy jednak, że ten medal może mieć dwie strony. Nowe przepisy, a jednocześnie duża konkurencyjność na rynku pracy może powodować, że cudzoziemiec będzie chciał w ciągu tych dwóch lat częściej zmieniać pracodawcę. Rotacyjność na pewno się zwiększy. Zmiana miejsca zatrudnienia nie będzie aż tak prosta, to nadal będzie obwarowane np. opłatami.

   Jakie zauważamy korzyści ze zmian? Podstawową pozytywną zmianą jest właśnie wydłużenie czasu pracy z 6 do 24 miesięcy. Oczekujemy, że efekt może być taki, że zdecydowanie zmniejszy się czas oczekiwania na pozwolenie na pracę, a dotychczas to właśnie machina biurokratyczna była dla przedsiębiorców największą barierą w zatrudnianiu cudzoziemców.  Dochodziło często do sytuacji, w których cudzoziemiec pracujący w Polsce na podstawie oświadczenia, chcąc, lub musząc zmienić pracę, musiał czekać kilka miesięcy na taką możliwość. Z jednej strony to przywiązywało do pracodawcy, ale w przypadku utraty zatrudnienia, nie rzadko zmuszało do powrotu do ojczyzny w oczekiwaniu na możliwość zarejestrowania nowego oświadczenia.

   Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium naszego kraju. Celem ustawy jest również poprawa tempa postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Zmiany na pewno spowodują, że cudzoziemcy pracujący już w Polsce będą mieć lepsze perspektywy pozostania i rozwoju na naszym rynku pracy. Czy zmiany zachęcą tych, którzy nie pracowali nigdy w Polsce do pracy dla naszych przedsiębiorców? To pewnie sprawa bardziej skomplikowana. Tutaj zdecydowanie więcej zależy od warunków, które proponuje zatrudniający!

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie