Lektury

Zmiany w umowach o pracę. Jeszcze lepsze zabezpieczenie dla pracowników?

W przyszłym tygodniu, 26 kwietnia 2023 roku, wchodzą w życie zmiany dotyczące umów na okres próbny i czas określony. W Kodeksie pracy pojawi się kilka zupełnie nowych zapisów, które powinni poznać przede wszystkim pracodawcy, bowiem to na nich spocznie więcej obowiązków. Warto jednak, aby i pracownicy byli świadomi tego, jakie są ich nowe prawa. Jak zwykle, oddajemy w Wasze ręce krótki opis nadchodzących zmian!

Lepsza ochrona przed zwolnieniem

Jedną z największych zmian jest to, że pracodawcy nie będą mogli, jak do tej pory, wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony, bez uzasadnienia. Nowelizacja ustawy wyraźnie wskazuje, że pracodawca będzie musiał wypowiedzenie odpowiednio uargumentować. Pracownicy tym samym będą mogli zwolnienie zakwestionować, a w przypadku wygranej w sądzie, nie tylko otrzymają możliwość przywrócenia do pracy, ale i odszkodowania.

Umowy na okres próbny – 3 miesiące, ale już nie w każdym przypadku?

Na podstawie najnowszych przepisów, umowę na okres próbny, w przypadku chęci zatrudnienia pracownika na czas krótszy niż 6 miesięcy – zawiera się na 1 miesiąc. W przypadku, gdy chcemy zatrudnić nową osobę na okres przynajmniej 6 miesięcy, ale nieprzekraczający 12 miesięcy – okres próbny wynosi 2 miesiące. Trzymiesięczny okres próbny można zawrzeć jedynie w przypadku, gdy mamy zamiar zatrudnić pracownika na dłużej niż 12 miesięcy. Co więcej, okres próbny będzie mógł być także wydłużany. Na podstawie obustronnego uzgodnienia, powstanie możliwość wydłużenia go o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Zmiana warunków pracy i długości umowy

Nowelizacja ustawy daje pracownikom nową możliwość - wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym o zmianę rodzaju pracy lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie uprawnienia dotyczą osób zatrudnionych u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy. Wniosek będzie można składać raz w roku.

Umowy zlecenia lub B2B zamiast umów o pracę?

Z rynku pracy dochodzą głosy, że istnieje ryzyko, że przedsiębiorcy zamiast zawierania umów o pracę będą częściej oferować umowy zlecenia lub kontrakty B2B. Uspokajamy nastroje, ponieważ zgodnie z przepisami, korzystanie z takiej formy współpracy, gdy w rzeczywistości opiera się ona na warunkach umów o pracę, jest zakazane. Pracodawcy zobowiązani są do zawierania umów o pracę w przypadku, gdy zastosowanie ma przepis mówiący o tym, że „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Nowe rozwiązania?

W przypadkach, gdy jest to dopuszczalne, pracodawcy będą mogli skorzystać z możliwości, które oferuje praca tymczasowa. Jej przewagą jest brak ograniczenia co do liczby zawieranych umów, brak konieczności uzasadniania wypowiedzenia oraz krótki okres wypowiedzenia. Niezwykle atrakcyjne jest także to, że w jej przypadku pracodawca pozostawia agencji pracy najważniejsze - odpowiedzialność za rekrutację i formalności związane z zatrudnieniem. Praca tymczasowa to także świetne rozwiązanie w przypadku chęci czasowego zastąpienia nieobecnego pracownika (np. przebywającego na długotrwałym zwolnieniu czy urlopie macierzyńskim). Warto zaznaczyć, że prawnie nie ma żadnych przeszkód, aby np. po kilku miesiącach pracy w formie tymczasowej, uznając, że pracownik doskonale pełni swoje obowiązki - zatrudnić go bezpośrednio, bez udziału agencji pracy tymczasowej.

Nowe przepisy mają za zadanie jeszcze lepiej chronić interesy pracowników w Polsce. Pozwalają na bardziej czytelne i zrozumiałe zasady zawierania różnej długości i rodzaju umów o pracę. Idea jest oczywiście słuszna, dlatego szczerze wierzymy, że nowelizacja ustawy pozwoli pracownikom czuć się bezpieczniej, a nieuczciwym pracodawcom uniemożliwi działania niezgodne z literą prawa. Jako specjaliści z zakresu HR, w tym outsourcingu kadrowego, w przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu!

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie