Lektury

Badanie satysfakcji pracowników. Jak to robi LSJ?

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest złożonym procesem, obok którego nie można przejść obojętnie i „po łebkach”.  Ludzie są bowiem najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa, a poziom ich zadowolenia przekłada się bezpośrednio na wyniki i funkcjonowanie firmy. Myśląc o wdrażaniu nowych procesów, usprawnień, projektów rozwojowych czy budowaniu strategii employer brandingowej należy rozpocząć od diagnozy realnych potrzeb pracowników organizacji i ich opinii o jej funkcjonowaniu. Na tej podstawie można określić mocne i słabe obszary firmy, a następnie podjąć decyzję o kontynuowaniu wybranej ścieżki lub wprowadzeniu zmian.

Jak diagnozować?

Do oceny kondycji przedsiębiorstwa wykorzystuje się badanie satysfakcji. Jest to narzędzie, które ma na celu wskazanie poziomu zadowolenia pracowników oraz ocenę ich motywacji i zaangażowania, zarówno w codzienne obowiązki, jak i życie firmy. Badanie to przeprowadza się w formie anonimowej ankiety, zarówno online, jak i stacjonarnie czy hybrydowo – w zależności od potrzeb i możliwości. Po zgromadzeniu odpowiedzi, wyniki przedstawiane są jako szczegółowy raport, w którym wskazuje się obszary rozwojowe firmy, w oparciu o opinię pracowników.

I co dalej?

Zdarza się, że wyniki badania bywają zaskakujące dla pracodawców. Czasami wpadają oni w fazę negowania i nie chcą przyjąć do wiadomości tego, w jakiej kondycji znajduje się ich przedsiębiorstwo. Nie ważne jednak, jak trudne dla zarządów bywają wnioski, w każdym przypadku należy zakomunikować pracownikom to, jaką ocenę przedsiębiorstwa przyniosło przeprowadzone badanie, a następnie zastanowić się, jakie kroki trzeba podjąć. Praktyki w tym obszarze bywają różne. Jedni organizują krótkie spotkania z kierownikami działów, na których delegowane jest kaskadowanie wyników w zespołach, inni wysyłają newsletter, a kolejni organizują spotkanie online, gdzie omawia się ocenę całego przedsiębiorstwa.

Historia jednego z klientów (case study)

Jeden z naszych klientów wybrał zupełnie inną drogę przedstawienia wyników badania satysfakcji swoim pracownikom, a my mieliśmy okazję go na tej ścieżce wspierać. Klient zdecydował się na zorganizowanie całodniowego spotkania informacyjnego, połączonego z warsztatem zespołowym, w którym udział brała cała organizacja, licząca około 80 osób. Uczestnicy spotkali się w sali konferencyjnej jednego z lokalnych hoteli. Na początku spotkania dyrektor firmy przedstawił wyniki badania satysfakcji. Następnie przeprowadzony został warsztat, podczas którego wszyscy uczestnicy próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania problemów, które zidentyfikowano. Ten intensywny dzień został zwieńczony, już mniej formalną – kolacją, przy której pracownicy mogli się jeszcze lepiej poznać, zbliżyć i zintegrować.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników i jakich efektów możemy się spodziewać?

Dzięki badaniu satysfakcji można osiągnąć szereg korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Należy do nich m.in.:

- Diagnoza poziomu zaangażowania pracowników, które ma bezpośredni wpływ na wyniki i efektywność pracy,

Identyfikacja motywatorów, takich jak perspektywy rozwoju w organizacji, poczucie wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, itd.,

Audyt kultury organizacyjnej,

Badanie jakości komunikacji wewnątrz organizacji, na wszystkich jej poziomach,

Sprawdzenie czy pracownicy czują się w swojej roli, a także ocena tego, czy pracownicy czują, że ich praca ma znaczenie i jest odpowiednio doceniona,

Określenie, czy pracownicy czują się sfrustrowani lub dotknęło ich wypalenia zawodowe.

Identyfikacja błędnych i nieefektywnych procedur lub nieprawidłowych zachowań w firmie

Badanie satysfakcji – jak to robimy?

Firma LSJ HR Group specjalizuje się w wielu procesach HRowych, w których wspieramy naszych klientów. Badanie satysfakcji pracowników jest jednym z nich. Prowadzimy je w następujący sposób:

We współpracy z klientem analizujemy listę pytań do kwestionariusza i dopasowujemy ją do realiów organizacji,

Opracowujemy komunikat do pracowników, a kampanię informacyjną prowadzimy jeszcze przed rozpoczęciem badania,

Koordynujemy przebieg badania, monitorujemy aktywność i na bieżąco informujemy klienta o postępach,

Chwila przerwy – w tym czasie pracujemy nad zebraniem i analizą danych, tworzymy raport i rekomendacje,

Raport trafia do klienta, po czym rozliczamy się i w tym miejscu możemy zakończyć naszą współpracę, ale to raczej nie w naszym stylu ????

Sesja informacji zwrotnej – mimo, że raport zawiera liczne rekomendacje, na życzenie klienta organizujemy sesję informacji zwrotnej, podczas której szczegółowo omawiamy raport, odpowiadamy na nurtujące klienta pytania oraz przedstawiamy nasze możliwości wsparcia w prezentacji wyników raportu pracownikom i dalszych krokach,

W rezultacie, w swoich działaniach employer brandingowych, klient ma nasze eksperckie wsparcie, co daje mu możliwość optymalizacji tych działań i dostarczania pracownikom rozwiązań, które będą stanowiły dla nich realną wartość,

W efekcie końcowym, klient uzyskuje maksymalizację efektów z badania, a tylko wtedy środki przeznaczone na badanie można potraktować jako inwestycję.

Rekomenduje się regularne powtarzanie badania satysfakcji, tak aby móc stale monitorować czy podjęte przez firmę działania naprawcze dają efekty oraz po to, aby móc je kalibrować w odpowiedzi na potrzeby pracowników. Pamiętajmy, że decydując się na przeprowadzenie badania, organizacja nie tylko pokazuje, że dba o pracowników, ale także otrzymuje odpowiedzi na pytania jak zwiększyć produktywność, poprawić relacje w zespole i obniżyć rotację.

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie