Lektury

DEADLINE! Czas na wykorzystanie zaległych urlopów

DEADLINE! Czas na wykorzystanie zaległych urlopów

Czy wiecie, że wiele osób tak się zatraca w swojej pracy, że nie są świadomi tego, że zaległe urlopy kiedyś trzeba wykorzystać? Chomikowanie dni wolnych to nie jest dobry pomysł. Bardzo często zdarza się tak, że zapominamy o wolnych dniach, myśląc, że można wykorzystać je „później”. Pamiętajcie, że zaległe urlopy należy wykorzystać do 30-go września.

Jakie rady dla pracowników i przedsiębiorców ma LSJ HR Group? Andżelika Grzeszczyk-Gruszycka – Manager działu kadr, płac i legalizacji o urlopowych deadline’ach (i nie tylko) wie wszystko!

- Zaległe urlopy to urlopy niewykorzystane w kolejnym roku kalendarzowym. Jeżeli zatrudniliśmy się w połowie roku 2022, nabyliśmy prawa urlopowe i jeżeli nie wykorzystaliśmy go do końca roku, to wykorzystany powinien on być maksymalnie do 30-go września kolejnego roku.

Pracownik ma niezbywalne prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Chodzi o to, by urlop ten nie był przekładany w nieskończoność. Teoretycznie, mogłoby się zdarzyć tak, że taki urlop byłby kumulowany przez lata i niewykorzystywany ze szkodą dla pracownika.

- Takie „kumulowanie” urlopu w praktyce może być efektem działania zarówno pracownika jak i pracodawcy. Czasem pracodawca nie chce pozwolić na wzięcie urlopu w terminie pożądanym przez pracownika, a czasem pracownik jest tak zaangażowany w swoją pracę, że nie czuje potrzeby brania wolnego. Regulacje prawa pracy porządkują te relacje.

Urlop wypoczynkowy również ma datę ważności! Przedawnia się po trzech latach. Po stronie pracodawcy należy odpowiednie „przypominanie” pracownikom o wykorzystaniu urlopu. Inspekcja pracy może przyznać nawet 30 tysięcy złotych kary przedsiębiorcy, który nie będzie udzielać urlopu przysługującego pracownikowi.

Przedsiębiorca może „wysłać” pracownika na urlop, jeżeli okaże się, że dni wolnych skumulowała się już duża ilość. Zdarzają się pracownicy, którzy nie wykorzystują dni urlopowych, by starać się o ekwiwalent finansowy. Przedsiębiorca ma możliwość zgodzić się na taką wypłatę jedynie w przypadku, gdy zawarta umowa rozwiązuje się, np. umowa zawarta na czas określony 2 lat kończy swój termin, a pracownik zwraca się z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu przed zawarciem kolejnej umowy. Wtedy jednak zostaje rozliczony cały urlop, również bieżący, co oznacza dla pracownika nabywanie urlopu proporcjonalnie od kolejnej zawartej umowy.

Tematy urlopowe nie są sprawą łatwą i wymagają bieżących kontaktów między pracownikiem, a zespołem kadrowym przedsiębiorstwa. W dobrze zorganizowanej strukturze powinno dążyć się do tego, by pracownicy nie mieli zbyt wielu zaległych dni urlopowych.

 

 

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie