Doradztwo i badanie satysfakcji pracowników

Konsultacje kadrowe mogą dotyczyć zarówno struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, nowego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami, systemu zarządzania, jaki i umiejętności menadżerskich, czy komunikacji. Każde z tych zagadnień może się okazać kulą u nogi, jeśli w wyniku rozwoju firmy zaszły zmiany uniemożliwiające trwanie w dotychczasowym stanie.

Każde z tych zagadnień może się okazać kulą u nogi, jeśli w wyniku rozwoju firmy zaszły zmiany uniemożliwiające trwanie w dotychczasowym stanie.

Dzięki współpracy z najlepszymi doradcami, konsultantami możliwe jest skuteczne poprawienie sytuacji, naprawienie występujących błędów i nieporozumień oraz usprawnienie funkcjonowania każdego działu organizacji.

 

Pomagamy w obszarach:

 

  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzanie poprzez cele
  • Umiejętności menadżerskie i przywódcze
  • Komunikacja w zespołach i między zespołami
  • Strategia rozwoju
  • Organizacja myśląca

Konsultacje kadrowe prowadzone są przez osoby z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie budowania struktur organizacji od zera.

Oferujemy też monitoring klimatu panującego w organizacji oraz ocenę mocnych i słabych stron firmy z perspektywy pracowników, czyli BADANIE SATYSFAKCJI I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW.

Naszym klientom gwarantujemy

  • wysoki obiektywizm wyników
  • możliwość weryfikacji działalności na podstawie uzyskanych danych
  • możliwość opracowania lub korekty strategii personalnej w oparciu o rzetelne wykorzystanie wyników badania