Jesteśmy odpowiedzialni

Naszą społeczną odpowiedzialność realizujemy nie poprzez piękne, okrągłe zdania, a poprzez codzienne działania:

  • transparentne zasady (prawne, finansowe i społeczne) zarządzania firmą
  • przejrzyste reguły zatrudniania, wynagradzania, motywowania i nagradzania pracowników
  • indywidualne rozwiązania dotyczące zatrudnienia dla pracowników o specyficznych potrzebach
  • integracja zespołu poprzez budowanie przyjaznej atmosfery, dbałość o relacje wewnętrzne, tworzenie możliwości sprzyjających integracji zespołu
  • uczestnictwo pracowników w kursach i szkoleniach podnoszących ich kompetencje
  • dzielenie się wiedzą – stale współpracujemy z uczelniami oraz Fundacją Rozwoju Zawodowego Talent i Kariera
  • efektywne działania na rzecz potrzebujących
  • wielokierunkowa ochrona środowiska.

Nagrody i Wyróżnienia:

  • Potwierdzeniem wagi, jaką na co dzień przykładamy do csr jest nominacja w prestiżowym konkursie gospodarczym marszałka województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku w kategorii "społeczna odpowiedzialność biznesu"
  • W 2017 dostaliśmy wyróżnienie w ramach "równa firma", w ramach którego studenci wskazują przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kierują się czymś więcej niż zyskiem.