Szczecin

Lider/Kierownik Biura

Dla naszego Klienta, organizacji specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy dla przedsiębiorców, poszukujemy osoby na stanowisko zarządcze.

Zakres działań:

 • nadzór i organizacja pracy Biura
 • zarządzanie procesem projektowania i wdrażania nowych produktów finansowych służących wsparciu przedsiębiorstw
 • opracowywanie regulaminów, procedur wewnętrznych, wzorów dokumentów, wiążących interpretacji i wytycznych dla podmiotów współpracujących w zakresie wdrażania produktów finansowych
 • koordynacja sporządzania rocznych planów działań i innych dokumentów strategicznych dotyczących wdrażania produktów finansowych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi przez Wydział projektami
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie produktów finansowych m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Bankiem

Gospodarstwa Krajowego, pośrednikami finansowymi, Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie funduszami lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w bankach lub/i instytucjach, gdzie wdrażano produkty finansowe jak np.: pożyczki, kredyty, poręczenia, reporęczenia itp.
 • Doświadczenie zarządcze lub/i wysoko rozwinięte kompetencje zarządcze
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność skutecznego realizowania zadań pod presją czasu
 • Umiejętność sprawnego zarządzania zespołem, w tym wyznaczania celów i monitorowania ich realizacji
 • Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office


Oferta:

 • Stabilna umowa i możliwość związania się z organizacją na długi czas
 • Jasno wytyczona ścieżka rozwoju
 • Możliwość realizowania ciekawych projektów
 • Realne możliwości kreowania i realizacji własnych projektów/ pomysłów
 • Atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie
 • Rozwijającą pracę w gronie eksperckim
 • Premie uznaniowe
 • Wsparcie zespołu podczas całego okresu wdrożeniowego i po nim


Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, to APLIKUJ:)


Aplikuj