Szczecin

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Dla naszego Klienta, organizacji specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy dla przedsiębiorców, poszukujemy osoby na samodzielne stanowisko operacyjne.

 • Opracowywanie dokumentacji przetargowych i konkursowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę,
 • Prowadzenie procesów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie opinii, wytycznych oraz wiążących interpretacji dla Spółki oraz współpracujących instytucji i kontrahentów Spółki,
 • Przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z realizowanymi projektami, w tym dotyczących produktów finansowych,
 • Przygotowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych Spółki, tworzenie instrukcji związanych z działalnością organizacji,
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie działań zmierzających do dostosowania działalności firmy oraz wdrażanych projektów do zmian w otoczeniu prawnym,
 • Współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie produktów finansowych (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pośrednikami finansowymi), Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską.)
 • Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub pokrewne),
 • Min. 12-miesięczne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytucji krajowych odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy strukturalnych oraz instytucji unijnych,
 • Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel),
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Stabilna umowa i możliwość związania się z organizacją na długi czas
 • Jasno wytyczona ścieżka rozwoju
 • Realne możliwości kreowania i realizacji własnych projektów/ pomysłów
 • Atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie
 • Premie uznaniowe
 • Wsparcie zespołu podczas całego okresu wdrożeniowego


Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, to APLIKUJ:)

Aplikuj