Stargard

Dyrektor Serwisu

Dla naszego klienta firmy produkcyjnej z branży nowoczesnych rozwiązań technologicznych z dziedziny automatyzacji procesów logistycznych i magazynowych, w związku z rozwojem i realizowanymi inwestycjami, poszukujemy Dyrektora Serwisu.

Pracując na tym stanowisku będziesz raportować do Członka Zarządu, będziesz zarządzać kilkuosobowym zespołem oraz mieć wpływ na kształtowanie długofalowej strategii działania firmy.

Nasz Klient to firma, która zatrudnia ok. 300 pracowników w lokalnym oddziale, a produkty powstające w fabryce wysyłane są na cały świat. 

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za wsparcie sprzedaży w realizacji strategii sprzedaży w segmentach automatyzacji magazynowej i logistyki produkcji
 • Zarządzanie i koordynacja pracy;  35-osobowego zespołu
 • Rekrutacja, motywowanie i rozwijanie pracowników zapewniający ciągłe doskonalenie ich kompetencji
 • Dążenie do osiągania wyznaczonych celów biznesowych / strategicznych poprzez zastosowanie metod ciągłego doskonalenia
 • Budowanie skutecznego w działaniu zespołu, motywowanie, szkolenia oraz rozwijanie kompetencji,
 • Reprezentowanie firmy na znaczących w strategii jej funkcjonowania spotkaniach, ścisła współpraca z Klientami firmy.
 • Podpisywanie umów w obszarze świadczenia usług after sales z Kluczowymi Klientami i strategicznymi partnerami biznesowymi,
 • Systematyczna analiza i zarządzanie nad przygotowywaniem, planowaniem i nadzorem nad realizacją planów remontowych systemów i instalacji w regionie oraz w Europie
 • Analiza wyników osiąganych przez podległy zespół oraz bieżące zarządzanie efektywnością i rentownością
 • Planowanie oraz kontrola budżetów podległych obszarów
 • Współpraca z działem inżynieryjnym w obszarze diagnostyki (analiza przyczyn i skutków awarii)
 • Udział w projektach R&D i optymalizacyjnych, a także kreowanie i wdrażanie udoskonaleń w zakresie efektywności prac instalacyjnych i poprawy bezpieczeństwa
 • Współtworzenie i wdrażanie procedur
 • Analiza i realizacja działań korygujących wynikających z audytów przeprowadzanych w obszarach działania zespołu,
 • Efektywna współpraca z pozostałymi działami w organizacji w realizacji celów biznesowych.

Wymagania:

•    Znajomość specyfiki z branży: automatyzacji magazynowej i / lub logistyki produkcji / produkcji maszynowej
•    Kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu zespołem
•    Umiejętności analityczne oraz negocjacyjne
•    Wysoki poziom kompetencji technicznych
•    Znajomość środowisk AutoCad, MS Office
•    Bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego 
•    Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
•    Doświadczenie w pracy w dziale serwisu, obsługi posprzedażowej maszyn i urządzeń, dziale technicznym, utrzymania ruchu
•    Doskonała organizacja pracy własnej oraz podległych pracowników
•    Samodzielność w podejmowaniu decyzji,

Oferujemy:

 • Praca w firmie z ponad 25-letnim doświadczeniem i jasną strategią na przyszłość
 • Praca w innowacyjnym przedsiębiorstwie nastawionym na rozwój
 • Możliwość pogłębiania wiedzy oraz zdobywana nowych doświadczeń
 • Współpraca z liderami w branży przemysłowej i dystrybucyjnej w skali europejskiej.
 • Przyjazna atmosfera i współpraca oparta o szacunek i wiedzę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Auro służbowe
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Współuczestnictwo w kreowaniu wizji i rozwoju firmy
Aplikuj