Police

Inżynier Operacyjny – Terminal Morski LPG

Dla naszego Klienta, spółki powstałej w związku z budową fabryki będącej jedną z największych inwestycji w w regionie - fabryki polipropylenu, poszukujemy osób gotowych wesprzeć ten projekt swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zadania:

Ponieważ w chwili obecnej rozpoczyna się budowa, zadania te będą inne we wstępnej fazie a inne w fazie po odbiorowej.

ETAP BUDOWY:

• Udział w opiniowaniu P&ID, ISO (izometryki), z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
• Opiniowanie i udział w odbiorach systemów.
• Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
• Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
• Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).


ETAP EKSPLOATACJI:

• Nadzorowanie zgodności przebiegu procesów technologicznych z obowiązującą dokumentacją i przepisami, a w szczególności bieżąca analiza pracy poszczególnych węzłów technologicznych, parametrów, czasu pracy, uzyskiwanych wskaźników zużycia czynników energetycznych.
• Bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala, monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, inicjowanie prac remontowych w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów.
• Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu.
• Współpraca z załogami zmianowymi w zakresie eksploatacji podległych obiektów oraz przygotowanie szkoleń dla pracowników zmianowych.
• Kontrolowanie prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów realizowanych przez właściwe służby utrzymania ruchu.
• Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
• Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń na instalacjach terminala, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.
• Pełnienie roli Przedstawiciela Terminalu na spotkaniach rozpoczynających/zakańczających operacje rozładunku ze statku - w zastępstwie Loading Master.
• Praca z systemem pozwoleń na pracę (PTW i LOTO).

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowa, Technologia Chemiczna, Mechanika).
• Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 - letnie na stanowisku inżynierskim w terminalu gazowym lub dziale produkcji rafinerii, preferowana branża oil&gas, petrochemiczna chemiczna.
• Doświadczenie w przygotowaniu nowych instrukcji i procedur oraz budowie kompetencji zespołów operacyjnych.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

Oferta:
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • możliwość uczestnictwa w prestiżowym projekcie będącym jedną z największych inwestycji w regionie
  • atrakcyjne wynagrodzenie i szereg benefitów
  • pracę w zespole ekspertów w wymagającym technicznie środowisku
Aplikuj