Programy rozwojowe

Zatrzymanie talentów w organizacji jest niezwykle ważne w dobie rynku pracownika. Warto tworzyć dedykowane programy rozwojowe dla pracowników o wysokim potencjale rozwojowym, którzy stanowią lub będą stanowić trzon funkcjonalny organizacji.

Wdrożenie w firmie programów rozwojowych i zarządzania talentami przynosi same korzyści:

  • zatrzymujemy w organizacji osoby o wysokim potencjale rozwojowym
  • wzrasta zaangażowanie pracowników
  • indywidualne rozwiązania dotyczące zatrudnienia dla pracowników o specyficznych potrzebach
  • wzrost zaangażowania przekłada się na wyższe wyniki w wielu obszarach funkcjonalnych firmy
  • kształtujemy pozytywną markę pracodawcy

POROZMAWIAJMY O PROGRAMACH ROZWOJOWYCH

Polecamy też stworzenie indywidualnych planów sukcesji zawodowej, czyli scieżek kariery

Budujemy je na podstawie struktury organizacyjnej, opisu stanowiska oraz strategii rozwoju organizacji. Ich implementacja odbywa się poprzez różnego rodzaju aktywności rozwojowe podnoszące kwalifikacje/kompetencje pracownika, które mają wesprzeć go w osiąganiu kolejnych szczebli stanowiskowych bądź nakierować na ścieżkę bardziej dopasowaną do jego zainteresowań i/lub potrzeb firmy.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo u:


 

Katarzyna Opiekulska Sozańska
  Katarzyna Opiekulska – Sozańska
Managing Director
M: +48 504 060 500
E-mail: opiekulska@lsj.pl

 

Opracowanie jasnej ścieżki kariery pracowników
zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększa zaangażowanie

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich

Niezależnie od poziomu kompetencji pracowników, osoba zarządzająca kadrami, menadżer, czy właściciel firmy powinien zainwestować w szkolenia, które zainspirują do działania w sposób inny niż dotychczasowy. Zdobywanie wiedzy to dla członków zespołu poszerzanie perspektyw, a równocześnie możliwość rozwoju.

Zaspokojona potrzeba rozwoju rzutuje na satysfakcję pracowników. Większość z nas chce widzieć przed sobą pewne perspektywy i wyzwania. Ich brak powoduje, że mechanicznie wykonujemy swoje zadania, zaczynamy je zaniedbywać, a w konsekwencji wypalamy się zawodowo.

Perspektywy i rozwój to doskonałe motywatory! Dzięki nim pracownicy mają chęć do pracy, odpowiednią energię i stanowią ambasadorów marki swojego pracodawcy, co nie jest bez znaczenia.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje

Zachęcamy szczególnie firmy produkcyjne do dbałości o zwiększanie kompetencji pracowników produkcyjnych poprzez np. kursy bezpieczeństwa, szkolenia językowe, informatyczne, czy inne.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. kursy techniczne uwzględniające polskie i międzynarodowe normy oraz umożliwiające uzyskanie certyfikatu VCA, SCC, czy Paragraf 17 (46C), kursy zarzadzania gospodarką magazynową lub zarządzania łańcuchem dostaw i wiele innych.

Co ważne, działania LSJ HR Group charakteryzuje duża elastyczność: nie ogranicza nas czas, miejsce, ani tematyka oferowanych szkoleń.

Przygotowujemy szkolenia szyte na miarę naszych klientów!