SZKOLIMY PROFESJONALISTÓW

Przemawia za nami wieloletnie doświadczenie, dogłębna znajomość rynku pracy, profesjonalizm naszych pracowników i trenerów oraz to „coś”, co sprawia, że uczestnicy naszych szkoleń chcą więcej! Jesteśmy skuteczni, a nasze szkolenia są niezwykle wysoko oceniane przez uczestników i pracodawców.

 • JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI
  Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny. Oferujemy szeroki wachlarz działań przed- i poszkoleniowych, dzięki którym nasze szkolenia są szyte na miarę i przynoszą pracodawcy wymierny efekt. Potwierdzeniem wysokiego standardu naszych usług szkoleniowych jest Certyfikat SUS 2.0 wydany przez firmę DEKRA.
 • BADAMY POTRZEBY SZKOLENIOWE
  Przeprowadzamy szczegółowe badanie potrzeb szkoleniowych, przy współpracy ze zleceniodawcą, którego wynikiem jest ostateczny plan warsztatów uwzględniający realne potrzeby pracodawcy i jego pracowników.
 • TRENER SZYTY NA MIARĘ
  Dopasowujemy trenera do grupy szkoleniowej, zarówno pod kątem przygotowania merytorycznego, jak i cech osobowości. Zależy nam, aby nić porozumienia pomiędzy stronami była silna niczym stal.
 • DOWOLNE MIEJSCE, DOWOLNY CZAS
  Organizujemy kompleksowo całą logistykę szkolenia. Nie ogranicza nas pod tym względem ani miejsce, ani czas. Chcemy bowiem uwzględnić najważniejsze oczekiwania grupy.
 • PROSIMY O OCENĘ
  Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń wypełniają ankiety przed- i poszkoleniowe. Na ich podstawie możliwa jest ocena efektywności przeprowadzonego szkolenia, jego wpływ na uczestników, rozwój ich kompetencji, zmianę w podejściu do omawianego tematu.
 • WNIOSKI DLA PRACODAWCY
  Na zakończenie całego procesu szkoleniowego przekazujemy pracodawcy raport, który zawiera informacje na temat szkolonej grupy, jej mocnych stron, obszarów do doskonalenia i zaleceń ewaluacyjnych.
 • STAŁY KONTAKT
  Pozostajemy w kontakcie z firmami, dla których przeprowadzaliśmy szkolenia. Chętnie konsultujemy rezultaty szkolenia oraz kolejne działania będące jego efektem.
 • DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I DORADZTWA
  Zawsze sprawdzamy, czy Klient ma możliwość otrzymania dofinansowania usługi szkoleniowej lub doradczej. Jeśli tak dokładamy starań, aby jego uzyskanie było szybkie i bezbolesne. Organizujemy indywidualne spotkania z doradcą w naszej siedzibie bądź u Klienta, podczas których wyjaśniamy procedurę udziału w projekcie oraz pomagamy w dopełnieniu formalności.        

Więcej informacji na temat szkoleń i doradztwa uzyskają Państwo na stronie internetowej szkolenia.lsj.pl, pod numerem telefonu +48 510 034 350 lub adresem e-mail: szkolenia@lsj.pl.

For more information about training and consulting, please visit szkolenia.lsj.pl , call the phone number +48 509 834 203 or send e-mail to: szkolenia@lsj.plFor more information about training and consulting, please visit szkolenia.lsj.pl , call the phone number +48 509 834 203 or send e-mail to: szkolenia@lsj.pl