Testy i profile kompetencyjne

Oferujemy testy kompetencyjne, które mogą być wykorzystywane w procesach rozwojowych, rekrutacyjnych oraz zarządczych.

Development
Center

Oferujemy DEVELOPMENT CENTER - najbardziej efektywną metodę diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Opiera się na wielostronnej ocenie umiejętności pracowników w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Zastosowanie DC umożliwia precyzyjny dobór indywidualnych narzędzi rozwojowych. Może wspierać proces budowania ścieki kariery, oceny pracownicze, czy kształtowanie strategii szkoleniowej.

Assessment
Center

Jedną z najbardziej efektywnych metod diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych jest ASSESSMENT CENTER. Wielostronna ocena umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach, dokonywana jest przez kilku asesorów. Chociaż warunki obserwacji zachowań kandydatów są symulowane, to możliwa jest dogłębna analiza ich umiejętności i wyciąganie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego.

PPA THOMAS

INTERNATIONAL

Badanie PPA Thomas Inernational jest doskonałym źródłem informacji dotyczącym stylu zachowań
w kontekście zawodowym, mocnych i słabych stron badanej osoby, tego w jaki sposób się komunikuje i co ją najbardziej motywuje.
Analiza stylu zachowań pozwala zdefiniować obszary wymagające doskonalenia, pokazuje style zachowania pod presją oraz jego kluczowe obawy.

Facet5

FACET5 to narzędzie psychometryczne nowej generacji. Niezwykle skuteczne dla przełożenia siły osobowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników na dynamikę i niezawodność organizacji. Badanie osobowości zawodowej odbywa się za pomocą testów wypełnianych on-line.

Więcej informacji na temat testów kompetencyjnych uzyskają Państwo u:Magdalena Krzywicka
Key Account Manager
M: +48 507 988 481
E-mail: mkrzywicka@lsj.pl
Anna Cisińska-Młynek
Key Account Manager
M: +48 504 202 036
E-mail: amlynek@lsj.pl