Testy i profile kompetencyjne

Oferujemy testy kompetencyjne, które mogą być wykorzystywane w procesach rozwojowych, rekrutacyjnych oraz zarządczych.

Development
Center

Oferujemy DEVELOPMENT CENTER - najbardziej efektywną metodę diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Opiera się na wielostronnej ocenie umiejętności pracowników w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Zastosowanie DC umożliwia precyzyjny dobór indywidualnych narzędzi rozwojowych. Może wspierać proces budowania ścieki kariery, oceny pracownicze, czy kształtowanie strategii szkoleniowej.

Assessment
Center

Jedną z najbardziej efektywnych metod diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych jest ASSESSMENT CENTER. Wielostronna ocena umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach, dokonywana jest przez kilku asesorów. Chociaż warunki obserwacji zachowań kandydatów są symulowane, to możliwa jest dogłębna analiza ich umiejętności i wyciąganie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego.

FRIS®

FRIS® to narzędzie rozwojowe, które wyjaśnia różnice w sposobach myślenia i działania. Zostało zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Jest zgodnie z wiedzę i wymaganiami stawianymi narzędziom psychometrycznym, a jego trafność i rzetelność została potwierdzona odpowiednimi analizami statystycznymi.

Facet5

FACET5 to narzędzie psychometryczne nowej generacji. Niezwykle skuteczne dla przełożenia siły osobowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników na dynamikę i niezawodność organizacji. Badanie osobowości zawodowej odbywa się za pomocą testów wypełnianych on-line.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępnych testów prosimy o wiadomość na adres: biuro@lsj.pl. W temacie prosimy wpisać: “Chcę wykonać test kompetencyjny”.