Rekrutacje tymczasowe

Praca tymczasowa to doskonałe narzędzie dla firm, które mają duże potrzeby zatrudnieniowe, a dla których ciągłość wykonywanej pracy jest warunkiem niezbędnym dla właściwego funkcjonowania.

Naszym Klientom, którzy korzystają z usługi pracy tymczasowej, gwarantujemy:

  • możliwość wystawienia wielu krótkoterminowych umów – nawet od 1 dnia do 18 miesięcy redukcję kosztów nadgodzin – pracownik tymczasowy może realizować te same zadania, w ramach swojego etatu
  • elastyczność i szybkość w zaspokajaniu potrzeb kadrowych – szybki dostęp do kandydatów dzięki naszej szerokiej bazie i pracy wielu konsultantów (brak konieczności zatrudnienia rekrutera w organizacji)
  • płatność na podstawie faktury i prostego rozliczenia, a termin płatności dostosowany potrzeb Klienta
  • brak konieczności prowadzenia teczek osobowych, brak kosztów prowadzenia kadr
  • bezpieczeństwo współpracy – my ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych
  • płatność wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny i zniwelowanie kosztów rekrutacji
  • dużą elastyczność zatrudnienia - korzystanie tylko z takiej liczby pracowników, jaka jest w danym momencie niezbędna
  • przesunięcie kosztów stałych firmy związanych z zatrudnieniem na koszty zmienne usług – rozliczanie pracy tymczasowej na podstawie faktury VAT
  • możliwość odroczenia terminu płatności w porównaniu do terminów regulowania wynagrodzeń pracowników, składek, itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi pracy tymczasowej zachęcamy do kontaktu z Marcinem Borowskim, Operations Manager w LSJ HR Group Sp. z o.o. Sp.k.: +48 503 832 253, mborowski@lsj.pl.