Lektury

68% firm z regionu nie będzie oszczędzać na pracownikach

Niemal połowa firm ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (44%) planuje wzrost zatrudnienia w 2021 roku. Jak mówią nasi eksperci, to pozytywny sygnał z rynku, ale nie bądźmy nadmiernie optymistyczni. 

 

- Z przeprowadzonego przez nas Badania rynku pracy wynika, że 68% firm nie planuje oszczędności w obszarach związanych z zatrudnieniem – wskazuje Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor LSJ - Część firm z regionu planuje jednak różne ograniczenia wydatków związanych z pracownikami. Mowa jest o wstrzymaniu nowych rekrutacji (18%), zmniejszeniu budżetów szkoleniowych (12%) oraz zamrożeniu płac (12%).

 

 

CHCĘ POBRAĆ RAPORT Z BADANIA

 

 

Światełkiem w tunelu jest z pewnością porównanie danych z 2020 i 2021 roku. W roku 2020 co czwarta firma wstrzymała rekrutację, a na bieżący rok zakłada to co piąty ankietowany. Redukcję zatrudnienia w 2021roku planuje 6% badanych firm, co stanowi spadek o 10 pp. w stosunku do działań prowadzonych w 2020 roku. 50% firm, które zamroziły płace w roku ubiegłym, planuje 

utrzymanie tego ograniczenia w bieżącym roku. Dalsze obniżki płac planuje 4% badanych w stosunku do 12% firm, które już obniżyło wynagrodzenia w roku 2020 (spadek o 8 pp.) 

 

Wyniki pokazują, że choć nie jest lekko, to po pierwszym szoku, który wywołał wybuch pandemii, przedsiębiorcy zaczęli dostosowywać się do sytuacji. 44% badanych planuje wzrost zatrudnienia, a 39% wzrost płac. Co więcej, co piąta firma chce rozwijać nowe benefity dla pracowników, a co dziesiąta zaplanowała zwiększenie budżetów szkoleniowych. 

 

Z raportu dość jasno wybrzmiewa, że dla pracodawców nie bez znaczenia jest wzmacnianie u już zatrudnionych pracowników kompetencji miękkich i twardych – podkreśla Katarzyna Opiekulska-Sozańska. - Z naszego doświadczenia wynika, że pracownik, któremu pozwolimy na rozwój, chętnie zostanie w organizacji i będzie ją aktywnie współtworzył. Cieszą nas więc plany pracodawców związane ze szkoleniem swoich zespołów w obszarze współpracy (56% badanych) czy korzystania z nowych technologii (49% ankietowanych). Chęć wzmacniania kompetencji osób zatrudnionych i swoich odzwierciedla wolę rozwijania organizacji i zdobywania nowych rynków.

 

Te i więcej informacji dot. rynku pracy w regionie zawiera raport z „Badania rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zachęcamy do jego nieodpłatengo pobrania  lektury!

 

 

POBIERAM RAPORT Z BADANIA

 

 

Jesienią planujemy przeprowadzić kolejne badanie lokalnego rynku pracy, będziemy więc wdzięczni za wskazanie, które z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi są dla Państwa interesujące i o których brakuje informacji z lokalnego rynku pracy: https://forms.gle/aPVVx9U1umpZNExaA.

 

 

 

 

Nasz newsletter tworzymy
z myślą o Tobie